Vječni Orfej Varaždina = The Eternal Orpheus of Varaždin. -

AV građa, audio - CD
Naslov
Vječni Orfej Varaždina = The Eternal Orpheus of Varaždin. -
Impressum
Varaždin : Aulos i Klub mecena VBV Varaždin, 2012. -
Materijalni opis
2 CD : Stereo ADD DDD ; 12 cm. -
ISBN
3859891693245

VJEČNI ORFEJ VARAŽDINA
Legenda o Orjeju himna je u tast muzike, veličanje njezine moći, hvalospjev njezinoj osebujnoj ljepoti.
Orjej je vječan. (Josip Andreis)
Malo je gradova poput Varaždina koji imaju tako bogatu kulturnu tradiciju i toliko slavnih umjetnika glazbenika koji su svojim djelovanjem zadužili ne samo svoj grad nego i Hrvatsku i svijet.
Upravo zahvaljujući tome bilo je moguće ostvariti prezentno diskografsko izdanje koje je u cijelosti posvećeno njihovim iznimnim interpretacijama najvišeg dometa, ali i sredini iz koje su potekli, koja im je pružila osnovno glazbeno obrazovanje i duboko usadila ljubav prema budućoj profesiji.
Izbor pojedinačnih snimaka uvrstili smo na dvije kompaktne ploče (dvostruki CD) kojima smo dali prilagođen naslov Vječni Orfej Varaždina, koristeći se pritom naslovom knjige znamenitog muzikologa Josipa Andreisa (Vječni Orfej).
Kompaktne ploče dvostrukog albuma sadrže osebujne glasove opernih primadona Gabriele Horvatove, Nade Puttar-Gold, Ruže Pospiš-Baldani i Vlatke Oršanić te Franje Petrušanca.
To su pjevači koji su uvijek vodili računa o stilskim elementima izvodenih djela i isticali slobodu svoje umjetničke osobnosti koja je njihovim interpretacijama davala poseban čar.
Tu su i značajni varaždinski instrumentalisti: pijanist Jurica Murai, fagotist Rudolf Klepač, violinist Josip Klima, čembalistica Višnja Mažuran i jedan od ponajboljih hrvatskih ansambala, Varaždinski komorni orkestar.
Svi će oni u odabranoj paleti glazbenih stilova dočarati njihovo veliko glazbeno bogatstvo i neiscrpnu raznolikost.
Raspon snimaka, od kojih su mnoge „žive* te predstavljaju dragocjen dokument i autentičan prikaz izvedbenog umijeća, a time nedvojbeno i nadahnutiji doživljaj glazbe, obuhvaća više od 50 godina i mnogima će njihovo slušanje donijeti mnogo užitaka, ali i novih spoznaja o veličanstvenim varaždinskim umjetnicima.
Ovaj je album i svojevrstan hommage preminulim umjetnicima: Gabrieli Horvatovoj, Rudolfu Klepaću, Jurici Muraiju, Franji Petrušancu i Josipu Klimi.

Ključne riječi
Sadržaj
Br.
Naziv/Izvođač
Autor/Godina
Vrijeme
A01
Janufa - Češki prizor
Gabriela Horvat
3:40
A02
Messiah - Arija alta - Doch war wird entragen
Nada Puttar Gold
4:31
A03
Koncert za violinu i orkestar - II stavak - Allegro energico
Josip Klima
8:28
A04
Die Zauberfloete - Arija - In diesem heil’gen Halle
Franjo Petrušanec
3:51
A05
Boris Godunov - Arija Marine iz III čina
Ruža Pospiš Baldani
6:52
A06
Koncert za klavir i orkestar - Allegro Largo Presto
Jurica Murai
9:42
A07
Faust - Arija Marguerite iz I čina
Vlatka Oršanić
8:37
A08
XXVII PSALAM za alt i ženski zbor
Nada Puttar Gold
3:54
A09
Koncert za fagot i orkestar u B duru
Rudolf Klepač
9:56
A10
Magnicicat - Arija Et exultavit spiritus meus
Ruža Pospiš Baldani
3:09
A11
Lirische symphonie IV Stavak
Vlatka Oršanić
7:31
A12
Serenada za gudače u C duru Op 48
Varaždinski komorni orkestar
3:54
B01
Koncert za čembalo i orkestar U D molu
Višnja Mažuran
8:19
B02
Carmen duet iz IV čina
Ruža Pospiš Baldani-Jose Carreras
3:58
B03
Nabucco - Trodjelna arija
Franjo Petrušanec
5:58
B04
Serenada za gudački orkestar Op 6, IV stavak
Varaždinski komorni orkestar
7:07
B05
Samson I Dalila Arija Dalile Iz II čina
Nada Puttar Gold
5:47
B06
Dido and Aeneas duet Iz uvodnog dijela Didone i Belinde
Ruža Pospiš Baldani-Vlatka Oršanić
3:16
B07
Koncert za violinu i orkestar II stavak
Josip Klima
9:35
B08
MESSIAH : Arija Warum entbrennen die Heiden und toben Zorne
Franjo Petrušanec
3:31
B09
XEREXES : Arija Ombra mai fu
Ruža Pospiš Baldani
3:44
B10
KONCERT ZA CEMBALO I GUDACE : III stavak Rondeau Allegro con brio
Višnja Mažuran
6:33
B11
ACIS I GALATEA : Recitativ i arija iz Poliphema iz II čcina
Franjo Petrušanec
3:50
B12
GLORIA ZA SOLE ZBOR I ORKESTAR Arija Qui sedes ad dexteram patris
Nada Puttar Gold
2:39
B13
MISA u H molu : Duet Et in unum
Vlatka Oršanić- Ruža Pospiš Baldani
4:59
B14
SERENADA ZA GUDACE U E duru : Finale Allegro vivace Moderato Presto
Varaždinski komorni orkestar
6:20
Inv.br.
Info
Signatura
CD971
U čitaonici!
78 VJEČN
CD972
U čitaonici!
78 VJEČN
UKUPNO: 2
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306