Banner
Point d.o.o.

Upotreba pisma pacijentu kao metode u edukaciji studenata medicine : doktorska disertacija

Universita, tesi di dottorato Vrsta gradje
Titolo
Upotreba pisma pacijentu kao metode u edukaciji studenata medicine : doktorska disertacija / Nataša Mrduljaš-Đujić ; [mentor Igor Švab]. -
Impressum
Split : N. Mrduljaš-Đujić, 2014. -
Descrizione materiale
100 listova ; 30 cm + 1 optički disk. -
Scheda di rinvio
Lingua
hrv, eng
Nota
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 82-94. - Summary.

SAŽETAK

Cilj.
Procjena mogućnosti uporabe pisma pacijentu kao edukacijske metode tijekom izobrazbe studenata medicine završne (šeste) godine studija na predmetu Obiteljska medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Ispitanici i postupci.
Istraživanjem su obuhvaćeni svi studenti šeste godine Medicinskog fakulteta u Splitu akademskih godina 2010./11., 2011./12., 2012./13 (n=121).
Uzorak su predstavljala pisma koja su ti studenti napisali pacijentima za vrijeme vježbi iz kolegija Obiteljska medicina (svaki student 4 pisma; n=484).

Primijenjen je obrazac za ocjenu
konzultacije i pisma; ocijenjene kategorije bile su: jasnoća opisa bolesti/stanja, znanje, kvaliteta/korisnost preporuke, pristojnost, umijeće usmenog/pismenog izražavanja, ocjene 1 - 5, raspon bodova od 1-25), instrument za mjerenje liječnikova suosjećanja (empatije) u konzultaciji (engl.
Consultation and Relational Empathy, CARE) i instrument za mjerenje pacijentove osposobljenosti za nošenje s bolešću (engl.Patient enablement instrument, PEI).
Odabranim pacijentima studenti su nakon konzultacije napisali pismo s opisom i objašnjenjem bolesti, liječenja i preporukama za nošenje s bolešću.
Nakon što su sva pisma prikupljena, ocijenili su ih pacijenti (n=222), mentori (n=22) i nezavisni ocjenjivači (n=3).
Pacijenti su u pismu podcrtali dijelove pisma koje nisu razumjeli, a ocjenjivači dijelove za koje su procijenili da ih pacijenti neće razumjeti.
Pisma smo analizirali kao jedinice i grupirana prema studentima - autorima („klasteri“).
Uz standardne metode, postojanje klastera uvaženo je korištenjem višestruke linearne regresije (klasteri kao ’dummy’ varijabla).

Rezultati.
Analiza pisama kao pojedinačnih, nezavisnih jedinica i kao »klastera« dala je slične rezultate, pa je prikazana analiza pisama kao nezavisnih jedinica.
Postojala je slaba korelacija između kvalitete napisanih pisama (ocjene mentora) i zadovoljstva pacijenata
(ocjene pacijenata) (r=0,184; P=0,007).
Iako im je konzultacija sama po sebi bila razumljivija od pisma (62,3% vs. 37,7%), pacijenti (n=194) su nešto bolje razumjeli terapiju i preporuke za liječenje nakon što su im studenti napisali pismo [pacijentova ocjena (M,95%-tni raspon pouzdanosti): 4,45 (4,36-4,56), mentorova ocjena: 4,10 (3,98-4,22)]. Pacijenti su ocijenili pisma ocjenom: 23.7 (23.5-24.0), slično kao i mentori: 22.3 (21.8-22.6), dok su nezavisni ocjenjivači bili nešto stroži: 20.2 (20.0-20.5). ...

Persone
Autore del testo
Mentore
N.Inv.
Info
Segnatura
X1416
In sala lettura!
D 2014 MRD
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306