Banner
Point d.o.o.

Lijeènièki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijeènièkog zbora. -

E-graða, èasopisi Vrsta gradje
S01101
Naslov
Lijeènièki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijeènièkog zbora. -
Impressum
Zagreb : Hrvatski lijeènièki zbor, 1877-. -
ISSN
0024-3477
Jezik
Hrvatski
Napomena
Mjeseènik. - Opis prema vol.129, br.12 (2007)

Lijeènièki vjesnik, glasilo Hrvatskoga lijeènièkog zbora; struèno-znanstveni mjeseènik, jedan od najstarijih hrvatskih èasopisa, pokrenut 1877., a izlazi još i danas.
U doba kada je hrvatska medicinska struèna literatura bila oskudna, kada u Hrvatskoj nije bilo medicinskih fakulteta ni znanstvenih medicinskih ustanova, odigrao je znaèajnu ulogu u promicanju hrvatske medicinske znanosti, u struènom usavršavanju hrvatskoga lijeèništva, u borbi za poboljšanje prilika u lijeènièkom staležu, u izgradnji hrvatskoga medicinskog nazivlja, u razvoju zdravstvene službe u Hrvatskoj.
(Hrvatska enciklopedija)

Glavni urednici:
1885: Dr. Viktor Gjurkoveèki
1886.-1897. Prof. Dr. Antun Lobmayer
1897.-1904. Dr. Miroslav pl. Èaèkoviæ
1905.-1908. Dr. R. pl. Markoviæ
1908. Dr. R. pl. Markoviæ i Dr. Vatroslav Florschütz
1909.-1910. Dr. Vatroslav Florschütz
1911. Dr. Miroslav pl. Èaèkoviæ, Gjuro Butorac, Radenko Stankoviæ
1912. Dr. Sreæko Šiloviæ i Dr. Vladimir Jelovsek
1913.-1914. Dr. Vladimir Jelovšek
1915. Dr. Vladimir Jelovšek i Dr. Miroslav pl. Èaèkoviæ
1916.-1917 Dr. Miroslav pl. Èaèkoviæ
1918. Dr. Miroslav pl. Èaèkoviæ, dr. Lazar Novkoviæ
1919. Dr. Lazar Novkoviæ, dr. Vladimir Jelovšek
1920. Dr. Vladimir Jelovšek, dr. Lazar Novkoviæ, dr. Lujo Thaller
1921. Dr. Vladimir Jelovšek, dr. Lujo Thaller
1922. Dr. Vladimir Jelovšek, dr. Vlaho Novakovic
1923.-1928. Dr. Vladimir Jelovšek
1929. Dr. Miroslav Èaèkoviæ-Vrhovinski, dr. Kamilo Farkaš, dr. Vladimir Jelovšek

Kao prilog èasopisu izlazio je 1914–15. i 1921–34. Staleški glasnik, odnosno Glasnik za staleška i zdravstvena pitanja.

Poveznice
Ključne riječi
Tekstualno Pretraživanje
1979.
1978.
1977.
1976.
1975.
1974.
1973.
1972.
1971.
1970.
1969.
1968.
1967.
1966.
1965.
1964.
1963.
1962.
1961.
1960.
1959.
1958.
1957.
1956.
1955.
1954.
1953.
1952.
1951.
1950.
1949.
1948.
1947.
1946.
1945.
67.
PRILOZI
1944.
1943.
1942.
1941.
1940.
1939.
1938.
1937.
1936.
1935.
1934.
1933.
1932.
1931.
1930.
1929.
1928.
1927.
1926.
1925.
1924.
1923.
1922.
1921.
1920.
1919.
1918.
1917.
1916.
1915.
1914.
1913.
1912.
1911.
1910.
1909.
1908.
1907.
1906.
1905.
1904.
1903.
1902.
1901.
1900.
1899.
1898.
1897.
1896.
1895.
1894.
1893.
1892.
1891.
1890.
1889.
1888.
1887.
1886.
1885.
1883.
1881.
1880.
1879.
1878.
1877.
Point d.o.o. - Vidoveèka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306