Banner
POLITIKA

Novo doba

Materiale elettronico, giornali Vrsta gradje
Titolo
Novo doba / [odgovorni urednik Vinko Kisić]. -
Impressum
Split : Štamparsko poduzeće Novo doba, 1918-1941. (Split : Narodna tiskara Novo doba). -
Descrizione materiale
41 cm. -
Scheda di rinvio
Lingua
Hrvatski
Nota
Dnevnik

Od god.10,br.96(1927) odgovorni urednik: Vinko Brajević
od god.24,br.105(1941): Danijel Crljen
Ne izlazi 23. kolovoza - 30.listopada (1919)

Izvanredna izdanja:
god.1, br.119 i 163(1918)
god.3,br.58,256(1920)

Drugo izd.:
god.2, br.190 A (15. 8.1919.)
Od god.9,br.302(1927) format: 46 cm
God.12, br.184 (26.7.1929),str.1/2 i 7/8 (kopija?)
god.12, br.119 (13. 8. 1929),str.3-6(kopija)
god.12, br.316 (31.12 1929.),str. 1/2(kopija)

Sadrži:
Razjašnjenja glede Bačvica u god.1, br.42(1918)
Prečasnom gospodinu kanoniku Marku Kalogjera u god.3, br.122,130(1920).
Jesam li preko rata ispunio patriotsku dužnost u god.4, br.103(1921
Govor dr. Ante Trumbića ... u god.4, br.104(1921)
Govor dr. Bože Markovića u god.4, br.127(1921)
Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u god.4, br.158(1921)
Jedan vijek štampe u Dalmaciji u god.4, br.195(1921).
Božićni prilog izlazi od god.4, br.291(1921)-god.24,br.307(1941)
božićni prilog u god.4(1921): Dvije ceste / Dinko Šimunović
božićni prilog u god.5(1922): Spiritizam u selu Ćemernici
Kod konta Iva u Supetru / Vinka Bulić
u god.6(1923) Prstenak / Dinko Šimunović,
u god.6(1924) sadrži i Parabola : nacrt za roman / Milan Begović.
Njezinu veličanstvu kraljici Mariji u god.6,br.108(1923)
Uskrsni prilog od god.6, br.76(1923)-god.7, br.94(1924)
God.6(1923) uskrsni prilog sadži i Šumski kabare / Božo Lovrić
u god.6(1924) Uskrsni blagoslov / Dinko Šimunović
Izvještaj Predsjedništva Trgovinsko-industrijske komore Splita u god.20
br.105(1937) Uredba o izborima za Hrvatski sabor u god.23, br.14(1940)

Parole chiave
Tekstualno Pretraživanje
Ocisti Napredno
...
N.Inv.
Info
Segnatura
N189
On-line
32 nov
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306