Banner
Point d.o.o.

Naša lečilišta za tuberkulozne : oporavilišta i letovališta

E-material, books Vrsta gradje
Title
Naša lečilišta za tuberkulozne : oporavilišta i letovališta / Miloš Simović i Miloš Sekulić. -
Impressum
Beograd : Vreme, 1932. -
Material description
92 str. : ilustr. ; 23 cm. -
Referral
Language
Srpski
DIGITALIZIRANA KNJIGA - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

Sa razvitkom lečilišta (sanatorijima) i oporavilišta, posle rata, ukazala se potreba za knjigom, koja bi mogla o njima dati tačna obaveštenja. Ta potreba nije do danas podmirena. Imamo raznih lečilišta, kako za lečenje plućne tuberku-loze, tako i jedan za lečenje tuberkuloze kostiju i zglobova. U jednima se leče odrasli, u drugima deca, a ima i mešovitih. Jedni su sa subalpmskom klimom, drugi su niži.

Text search
Inv.No
Info
Signature
X1876
On-line
WX27 SIMOVnaš 1932
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306