Banner
Point d.o.o.

Borba protiv kuge u Srbiji pre sto godina

E-material, books Vrsta gradje
Title
Borba protiv kuge u Srbiji pre sto godina / Vojislav Mihailović. -
Impressum
Beograd : Štamparija Živka Madarevića, 1937.. -
Material description
150 str. ; 23 cm
Language
Srpski
Remark
Bez ex libris. Pisano ćirilicom..

PREDGOVOR

Pitanje o osnivanju karantina i o suzbijanju i ugučiivanju kuge u Srbiji pre sto godina nije kod nas dosad obrađivano kao zasebna celina.

Delimično pisali su o ovom pitanju Lindenmajer i Kunibert, naši prvi diplomirani lekari u obnovljenoj Srbiji. Drugi naši pisci, koliko je meni poznato, nisu pisali o ovom predmetu, ili su ga samo dodirnuli više ili manje.

Smatram i držim, da je ovo pitanje važno i zanimljivo, pored ostalog, i kao jedan deo naše kulturne istorije.
U ovom pitanju, no mom mišljenju, naročito je zapimljiva i svakog poštovanja dostojna, naša borba protiv kuge u tom vremenu.
To me je pobudilo, da napišem ovu raspravu i da čitaocu no mogućstvu pružim jasnu i .zaokrugljenu sliku ovog tako zanimljivog pitanja naše sanitetske prošlosti.

Na ovom mestu i ovom prilikom zahvaljujem g. Dr. Stevanu Ivaniću, koji je u svojstvu direktora Centralnog higijenskog zavoda omogućio štampanje ove moje knjige.

oktobra 1937 g.

Beograd
Dr. Bojislav Mihailović

Text search
Inv.No
Info
Signature
X2139
On-line
61 BRO MIHAI bor
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306