Banner
Point d.o.o.

Nauk o dudarstvu, bubarstvu i svilarstvu kojim naši seljaci, siromašniji zanatnici, žene im i djeca ˝za kratko vrijeme velik dobitak steći˝ mogu.

E-material, books Vrsta gradje
Title
Nauk o dudarstvu, bubarstvu i svilarstvu kojim naši seljaci, siromašniji zanatnici, žene im i djeca ˝za kratko vrijeme velik dobitak steći˝ mogu. / Po mnogolietnom vlastitom izkustvu i s obzirom na štednju vremena, posla i troška izdao o svom trošku Antun Vukasinović. -
Edition
3. popravljeno i pomnožano izd. -
Impressum
Osiek : vl. nakl., Tiskom Drag. Lehmana i drug. pod upravom J. Tacza, 1867.
Material description
65,[8] tabli : ilustr. ; 19 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

Predgovor k drugomu izdanju.

Više godinah prošlo je do danas, od kako je Vis. c. kr. Namjeslničtvo Hrv. Slav. Dalmatinsko ovu knjigu prviput na svoj trošak tiskati i narodu dieliti dalo, česte pako naručbine od knjigotržacah i drugog svieta a samo obodravanje Slav. trgovačke komore osječke, prinukaže me, da drugo izdanje objelodanim.
Nu od tog vremena do danas mnogo koješta se je promienilo a propadajuće svilarstvo u nas i u cieloj Austriji postalo je gubitkom Lombardo-Mletačke krunovine važnijim faktorom obrta, akoprem se za isti volja u narodu samom povećala nije.
Uzrok posliednjemu bijaše ponajprije — zavladavša bolest bubjega roda.
Budući nismo tako daleko dotjerali, da se možemo u tom slučaju uspješno služiti kojim priekim liekom. kaošto se sbiva u raznih bolestih drugih životinjah, lo nam nepreostaje ino, van trsiti se svimi mogućnim! načini, da svakoj bolesti bubah u vrieme predusretnemo.
Za svaki mogući slučaj u tom obziru ima puno izkustvah, od kojih svoje najpouzdanije na korist svilogojcah u drugom izdanju navodim, obogativ ga raznimi primjetbami o spravIjanju i sačuva nj u zdravog siemena a osobito svraljam pozornost na nove načine i probitačnosti u dudogojstvu, o kojih valjanosti sam se sam od prvog izdanja do danas dovoljno osvjedočio.

...

Persons
Text search
Inv.No
Info
Signature
X2233
On-line
63 VUKAS nau
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306