Banner
Point d.o.o.

Što je život ; na principu prirodnog zakona

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Što je život ; na principu prirodnog zakona / Gjuro Sertić. -
Impresum
Zagreb : Jugosovenska štampa, 1930. -
Materijalni opis
107 str. : ilustr. ; 24 cm
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

PREDGOVOR.

Prirodni zakon, o kojem će ovdje biti govora, ravna sve promjene i prirodne pojave na zemlji, ali on nije nikakova savršenost ili Božanstvo, on je jednostavni dio svemira ili organ svemožnoga Božanstva, snabdjeven energijama, koje svojstvom svoje srodnosti, a na principu imperativnega izjednačenja ili ravnoteže, medjusobno stvaraju prirodne pojave i materiju, koje opet na isti način mogu poništiti.

Božanstvo je izhodište bezkonačnoga svemira, ono se nemože opisati, jer ga može shvatiti samo naš um ili naša misao, koja predstavlja našu dušu, a ova je dio toga Božanstva,

Imade jošte i danas svijeta, koji se pita, kuda dospijevaju te silne duše umrlih osoba? — Da, ali duše nemaju ništa zajedničkoga sa prostorom, koji je samo naša materijalistička umišljenost, a duša nije materija, ona netreba prostora.

Na našoj zemlji prolaze misli od skoro dvije milijarde ljudi jedna kroz drugu bez da se smetaju, jer one ne poznaju zapreka niti prostora, a naše misli su identične sa našom dušom!

....

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2324
On-line
57 SERTI što
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306