Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj za vrijeme poplava u rujnu i listopadu 1974. godine. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Nacin citiranja Citiranje MARC prikaz MARC
Naslov
Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SR Hrvatskoj za vrijeme poplava u rujnu i listopadu 1974. godine. -
Impresum
Zagreb : Republički hidrometeoroloski zavod SR Hrvatske, 1974. (Zagreb : Republički hidrometeoroločši zavod SR Hrvatske). -
Materijalni opis
96 str. : graf. prikazi ; 29 cm. -
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR
Republički hidrometeorološki zavod SR Hrvatske pored ostalog obavlja redovita hidrometeorološka mjerenja i motrenja, te publicira razne hidrološke i meteorološke parametre kao i ostale rezultate svog rada putem redovitih publikacija.
Medjutim, ipak smo i pored toga smatrali potrebnim i korisnim da posebno publiciramo rad ˝Izvanredne meteorološke i hidro-loške prilike u SR Hrvatskoj za vrijeme poplava u rujnu i listopadu 1974. godine˝.
Ovo činimo ne samo zato da bismo istražili uzroke ovih poplava i utvrdili njihov intenzitet u odnosu na ranije poplave, nego i zato da bismo i na ovaj način, jasno sa naše točke gledišta, upozorili da je velika zabluda živjeti u nadi i rezonirati po onoj narodnoj ˝pa valjda sada neće tako brzo nova poplava˝.
Naprotiv, prema našim istraživanjima količina oborina koje mogu pasti svake godine, pa i slijedeće 1975, su takve da mogu izazvati ne samo poplavu ovogodišnjih razmjera, već i daleko veću.
Znači, nova poplava može se dogoditi več 1975. godine, i ne samo 1975. več i sve dotle dok sliv Save ne bude potpuno reguliran, jer djelomična regulacija Save izazvala bi samo još veće i češće poplave
Naglašavamo takodjer, da u slučaju rijeke Save ne može mnogo koristiti naše redovito ˝hidrometeorološko bdijenje˝.
Naime, ovaj Zavod redovito prati (ne samo za Savu, već i za sve slivove u SR Hrvatskoj) visine vodostaja naših rijeka, kao i količine njihovih protoka, i kod odredjenih nivoa vodostaja počinje odredjena faza obrane od poplava.
Za rijeku Savu to znači da počinje trošenje ne malih sredstava da se spašava, ako se nešto spasiti može, tj. ovo naše uzorno organizirano ˝hidrometeorološko bdijenje˝ (inače dio svjetskog hidrometeo-rološkog bdijenja) kao i vodoprivredna hvale vrijedna obrana od poplava za rijeku Savu su samo utopljeničko hvatanje za slamku, i tako će to ostati sve dok se sliv Save ne regulira.
Na kraju napominjemo da je pomenuti rad o ovogodišnjoj poplavi rezultat timskog rada hidrologa, sinoptičara i klima-tologa ovog Zavoda.
Ovim radom posebno je ponovno utvrdjena mogućnost pojavljivanja ne samo ovakvih nego i većih poplava s jedne strane, a i velikih suša s druge strane.
Sve ovo nam govori da je zadnji čas da naše društvo smogne snage i pristupi uredjenju sliva rijeke Save.
Nadamo se da će i ova publikacija doprinjeti upravo ovakvom sagledavanju ove problematike, pa će regulacijom rijeke Save i naše redovito hidrometeorološko bdijenje, kao i hidrološke prognoze dobiti značaj za ovaj sliv, kakav imaju i za slivove s normalnim režimom vodostaja i protoka.
Direktor
Republičkog hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske
Mile Šikić, dipi. inž.

Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X02355
On-line
551.577.37(497.5)˝1974˝ izv
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306