Banner
Point d.o.o.

Pazinski memorijal : knjiga 9

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Pazinski memorijal : knjiga 9 / Glavni urednik Petar Strčić. -
Impresum
Pazin : Katedra Čakavskog sabora, 1979. -
Materijalni opis
415 str. : ilustr. ; 24 cm. -
Jezik
Hrvatski
Izvještaj o radu Katedre Čakavskog sabora Pazin za razdoblje od travnja 1976. do lipnja 1977. / . -
Naslov
Izvještaj o radu Katedre Čakavskog sabora Pazin za razdoblje od travnja 1976. do lipnja 1977. / . -
Materijalni opis
str. 5
Jezik
hrv
Svečano otvorenje Pazinskog memorijala
Uvodna riječ predsjednika Skupštine Katedre Čakavskog sabora Pazin / Galiano Labinjan. -
Naslov
Uvodna riječ predsjednika Skupštine Katedre Čakavskog sabora Pazin / Galiano Labinjan. -
Materijalni opis
str. 15
Jezik
hrv
Pozdravna riječ predsjednika Općinskog odbora SUBNOR-a Pazin / Ivan Damijanić. -
Naslov
Pozdravna riječ predsjednika Općinskog odbora SUBNOR-a Pazin / Ivan Damijanić. -
Materijalni opis
str. 17
Jezik
hrv
Znanstveni skup 1976
Životni put i lik Mije Pikunića (La vita e la figura di Mijo Pikunić) / Slavko Zlatić. -
Naslov
Životni put i lik Mije Pikunića (La vita e la figura di Mijo Pikunić) / Slavko Zlatić. -
Materijalni opis
str. 21
Jezik
hrv
Sudjelovanje naroda Pazinštine u narodno-oslobodilačkoj borbi (Participation of people in the Pazin area in War for Liberation) / Anton Milotić. -
Naslov
Sudjelovanje naroda Pazinštine u narodno-oslobodilačkoj borbi (Participation of people in the Pazin area in War for Liberation) / Anton Milotić. -
Materijalni opis
str. 27
Jezik
hrv
Borba talijanskog bataljona »Pino Budicin« JA za oslobođenje Pazina 1945. (The combat of the »Pino Budicin« battalion in liberation .of Pazin 1945.) / Milan Iskra. -
Naslov
Borba talijanskog bataljona »Pino Budicin« JA za oslobođenje Pazina 1945. (The combat of the »Pino Budicin« battalion in liberation .of Pazin 1945.) / Milan Iskra. -
Materijalni opis
str. 81
Jezik
hrv
Narodna vlast u Istri od jeseni 1944. do jeseni 1945. godine (U potere popolare in Istria dali’ autunno 1944 all’autunno 1945) / Mario Mikolić. -
Naslov
Narodna vlast u Istri od jeseni 1944. do jeseni 1945. godine (U potere popolare in Istria dali’ autunno 1944 all’autunno 1945) / Mario Mikolić. -
Materijalni opis
str. 89
Jezik
hrv
Neki aspekti ekonomske suradnje talijanskih i jugoslavenskih partizana u Furlaniji 1944—1945. godine (Some aspects of economical cooperation between Italian and Yugoslav partisans in Furlany dtiring the period 1944—1945) / Gian Carlo Bertuzzi. -
Naslov
Neki aspekti ekonomske suradnje talijanskih i jugoslavenskih partizana u Furlaniji 1944—1945. godine (Some aspects of economical cooperation between Italian and Yugoslav partisans in Furlany dtiring the period 1944—1945) / Gian Carlo Bertuzzi. -
Materijalni opis
str. 105
Jezik
hrv
Klasni i nacionalni aspekti NOP-a Istre (Aspetti classisti e nazionali della LPL in Istria) / Ljubo Drndić. -
Naslov
Klasni i nacionalni aspekti NOP-a Istre (Aspetti classisti e nazionali della LPL in Istria) / Ljubo Drndić. -
Materijalni opis
str. 111
Jezik
hrv
Prilog o komunističkom pokretu Pule iz-među dva svjetska rata i od 1941—1945. (S posebnim osvrtom na omladinu i njezin doprinos nastajanju SKOJ-a i USAOH-a) (Supplement of communist movement in Pula between the two world wars and in the period 1941—1945; eith a special review on youth and their contribution in formin of SKOJ and USAOH) / Ottavio Paoletić. -
Naslov
Prilog o komunističkom pokretu Pule iz-među dva svjetska rata i od 1941—1945. (S posebnim osvrtom na omladinu i njezin doprinos nastajanju SKOJ-a i USAOH-a) (Supplement of communist movement in Pula between the two world wars and in the period 1941—1945; eith a special review on youth and their contribution in formin of SKOJ and USAOH) / Ottavio Paoletić. -
Materijalni opis
str. 127
Jezik
hrv
Prilog o španjolskom ratu (Testimoniaza sulla guerra di Spagna) / Nedjeljko Brenković. -
Naslov
Prilog o španjolskom ratu (Testimoniaza sulla guerra di Spagna) / Nedjeljko Brenković. -
Materijalni opis
str. 143
Jezik
hrv
O sudjelovanju Istrana u internacionalnim brigadama u španjolskom ratu (Participation of the people from Istra in the brigades during Spanish War) / Carmelo de Leo. -
Naslov
O sudjelovanju Istrana u internacionalnim brigadama u španjolskom ratu (Participation of the people from Istra in the brigades during Spanish War) / Carmelo de Leo. -
Materijalni opis
str. 149
Jezik
hrv
Istrani u španjolskom ratu 1936—1939. godine (Istrians in Spanish war 936—1939) / dr Bosiljka Janjatović. -
Naslov
Istrani u španjolskom ratu 1936—1939. godine (Istrians in Spanish war 936—1939) / dr Bosiljka Janjatović. -
Materijalni opis
str. 153
Jezik
hrv
Gospodarske prilike istarskog sela između dva svjetska rata i asimilacija »inorodaca« (Farming condition on the village in Istra in the period between the two wars) / Herman Buršić. -
Naslov
Gospodarske prilike istarskog sela između dva svjetska rata i asimilacija »inorodaca« (Farming condition on the village in Istra in the period between the two wars) / Herman Buršić. -
Materijalni opis
str. 169
Jezik
hrv
Društveno-ekonomski uvjeti ustanka u Istri (Condizioni socio-economiche delTinsurrezione in Istria) / Ivan Motika. -
Naslov
Društveno-ekonomski uvjeti ustanka u Istri (Condizioni socio-economiche delTinsurrezione in Istria) / Ivan Motika. -
Materijalni opis
str. 187
Jezik
hrv
Radničke i socijalne borbe u Istri između dva svjetska rata (Lotte operaie e lotte sociali in Istria tra le due guerre mondiali) / Silvano Benvenuti. -
Naslov
Radničke i socijalne borbe u Istri između dva svjetska rata (Lotte operaie e lotte sociali in Istria tra le due guerre mondiali) / Silvano Benvenuti. -
Materijalni opis
str. 193
Jezik
hrv
Katolička crkva i politika odnarođivanja (La Chiesa e la politica di snazionalizzazione) / Franco Belci. -
Naslov
Katolička crkva i politika odnarođivanja (La Chiesa e la politica di snazionalizzazione) / Franco Belci. -
Materijalni opis
str. 201
Jezik
hrv
Nacionalna politika tršćanske kurije od 1938. do 1945. godine (National policy of the Curia in Trieste during the period 1938—1945) / Anna Maria Vinci Cona. -
Naslov
Nacionalna politika tršćanske kurije od 1938. do 1945. godine (National policy of the Curia in Trieste during the period 1938—1945) / Anna Maria Vinci Cona. -
Materijalni opis
str. 211
Jezik
hrv
Fašizaćija i militarizacija školstva u Istri između dva svjetska rata (Fascistizzazione e militarizzazione della scuola in Istria fra le due guere mondiali) / Tone Crnobori. -
Naslov
Fašizaćija i militarizacija školstva u Istri između dva svjetska rata (Fascistizzazione e militarizzazione della scuola in Istria fra le due guere mondiali) / Tone Crnobori. -
Materijalni opis
str. 225
Jezik
hrv
Talijanski antifašisti u emigraciji i pitanje Julijske krajine (Gli antifascist! italiani in esilio e la question« della Venezia Giulia) / Dragovan Šepić. -
Naslov
Talijanski antifašisti u emigraciji i pitanje Julijske krajine (Gli antifascist! italiani in esilio e la question« della Venezia Giulia) / Dragovan Šepić. -
Materijalni opis
str. 233
Jezik
hrv
Odgovor slovenskih pisateljev na fašistično zatiranje (La risposta degli scrittori sloveni aU’oppressione fascista) / Lino Legiša. -
Naslov
Odgovor slovenskih pisateljev na fašistično zatiranje (La risposta degli scrittori sloveni aU’oppressione fascista) / Lino Legiša. -
Materijalni opis
str. 241
Jezik
hrv
Nazorov »Veli Jože« u narodnoj borbi Istre (Il »Veli Jože« di Nazor nella lotta popolare in Istria) / Josip Bratulić. -
Naslov
Nazorov »Veli Jože« u narodnoj borbi Istre (Il »Veli Jože« di Nazor nella lotta popolare in Istria) / Josip Bratulić. -
Materijalni opis
str. 247
Jezik
hrv
Talijanski fašizam i šestojanuarska diktatura (Povijesna usporedba) (Il fascismo italiano e la dittatura del 6 gennaio in Jugoslavia) (Raffronto storico) / Hrvoje Matković. -
Naslov
Talijanski fašizam i šestojanuarska diktatura (Povijesna usporedba) (Il fascismo italiano e la dittatura del 6 gennaio in Jugoslavia) (Raffronto storico) / Hrvoje Matković. -
Materijalni opis
str. 259
Jezik
hrv
Istra i Rijeka u Mussolinijevim govorima i spisima (Istra and Rijeka in Mussolini’s speehes and documents) / Oleg Mandić. -
Naslov
Istra i Rijeka u Mussolinijevim govorima i spisima (Istra and Rijeka in Mussolini’s speehes and documents) / Oleg Mandić. -
Materijalni opis
str. 267
Jezik
hrv
Saopćenja i izvještaji talijanske vojne obavještajne službe o Istri u 1919. godini (Italian military intelligence announcements and reports in Istra in 1919) / Danilo Klen. -
Naslov
Saopćenja i izvještaji talijanske vojne obavještajne službe o Istri u 1919. godini (Italian military intelligence announcements and reports in Istra in 1919) / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 287
Jezik
hrv
Prvi spomen imena Pazin (983. god.) (La prima menzione del nome Pisino [A. 983]) / Danilo Klen. -
Naslov
Prvi spomen imena Pazin (983. god.) (La prima menzione del nome Pisino [A. 983]) / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 333
Jezik
hrv
Iz rasprave
O Istranima u španjolskom ratu / Bruno Flego. -
Naslov
O Istranima u španjolskom ratu / Bruno Flego. -
Materijalni opis
str. 339
Jezik
hrv
Slikovni prilozi 1976 / . -
Naslov
Slikovni prilozi 1976 / . -
Materijalni opis
str. 376
Jezik
hrv
Ocjene, prikazi, bilješke
Istarska »Početnica« 1944. godine / Josip Ćiković. -
Naslov
Istarska »Početnica« 1944. godine / Josip Ćiković. -
Materijalni opis
str. 379
Jezik
hrv
Spomen-knjiga gimnazije »Otokar Keršovani« u Pazinu / Josip Ćiković. -
Naslov
Spomen-knjiga gimnazije »Otokar Keršovani« u Pazinu / Josip Ćiković. -
Materijalni opis
str. 384
Jezik
hrv
Pregled radova o povijesti umjetnosti Istre od 1960. do 1974. godine / Ivan Matejčić. -
Naslov
Pregled radova o povijesti umjetnosti Istre od 1960. do 1974. godine / Ivan Matejčić. -
Materijalni opis
str. 391
Jezik
hrv
Razvoj sportske djelatnosti u Istri, Rijeci i Slovenskom1 primorju do prvog svjetskog rata / Hrvoje Macanović. -
Naslov
Razvoj sportske djelatnosti u Istri, Rijeci i Slovenskom1 primorju do prvog svjetskog rata / Hrvoje Macanović. -
Materijalni opis
str. 404
Jezik
hrv
Otvori sve
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2364
On-line
08 PAZIN 9
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306