Temeljna načela racionalnoga šumskoga gospodarstva i uprave u obće, a kod zemljištnlh zajednica napose

E-građa, knjige
Naslov
Temeljna načela racionalnoga šumskoga gospodarstva i uprave u obće, a kod zemljištnlh zajednica napose / napisao A. Kern. -
Impressum
[Zagreb] : [s. n.], 1907. (u Zagrebu : Dionička tiskara). -
Materijalni opis
23 str. : ilustr. ; 20 cm. -
Napomena
Puno ime autora: Ante Kern, . - P. o.: Obzor.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici GMV Varaždin.

Kod nas se u javnosti o jednoj veoma važnoj grani narodnoga gospodarstva i javne uprave, a to je šumarstvo, malo kada razpravlja.
Ako se iznimice dogodi, da se o tomu govori u saboru ili javnim skupštinama, ili piše u kojem dnevnom listu, ili razgovara u javnom društvu, to se vidi, da ne samo kod neukoga seljaka, nego i kod inače veoma naobraženih upravnika, narodnih zastupnika, svećenika itd. vladaju skroz krivi pojmovi o bitnosti šume, o njezinoj sadanjoj i budućoj svrhi, te o ustrojstvu i svrhi šumarske uprave.
U takovih zgoda obično se samo napada na šumara radi takozvanih šumskih globa, radi zabrane paše u šumi, radi oskudice na drvu i t. d. i pri tomu pokazuje očita neupućenost dotičnog pisca ili govornika o šumarstvu u obće, a napose o dotičnom predmetu o kojem piše ili govori.

Prigovori kao što su n. pr. da je šumska uprava veoma skupa, da sav dohodak od šuma otidje na uzdržavanje, skupocienog činovničkog aparata, da se narodu ne daje dovoljno drva i gradje, da se on ubija silnima šumskima globama, da je samo kaprica šumara, što se ne dozvoljava neograničeno držanje i paša koza po šumama, da se narod ubija kada mu se nedozvoljuje po volji dieliti zajedničke šume, pretvoriti šumsko tlo u oranice, livade itd. nješto su sasvim običnoga, a ipak su ti prigovori skroz neopravdani i učinjeni iz pukog nepoznavanja stvari.

...

Osobe
Autor teksta
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1683
U čitaonici!
634 KERN, tem
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306