Banner
Point d.o.o.

Seljački nauk

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Seljački nauk / Antun i Stjepan Radić. -
Impresum
Zagreb : Seljačka sloga : V. Maček, 1936. (Zagreb : Tipografija). -
Materijalni opis
204 str. ; 24 cm. -
Uputnica
Napomena
Sadrži: Hrvatska pučka seljačka stranka [H. P. S. S.] ; Hrvati i Magjari ili ˝Riečka rezolucija˝ od 3.10.1905. s gledišta evropske, pučke i realne politike.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

Čitaocu.

O „seljačkoj˝ stranci piše se u nas već više vremena.

Baš pred tri godine, u broju od 13, ožujka 1902, napisan je u listu „Domu˝, što ga je izdavao, uredjivao i u nj pisao dr. Ante Radić, razgovor o „Hrvatskoj seljačkoj stranci˝.

Malo za tim napisa Stjepan Radić knjižicu: „Najjača stranka u Hrvatskoj˝, u kojoj se razlaže, da je „seljačka˝ stranka ta najjača stranka.

Povodom ove knjižice napisa u „Hrvatskoj Misli˝ od 10, siečnja 1903, dr. Svetimir Korporić članak „Hrvatska seljačka ili pučka stranka˝, u kojem medju ostalim kaže, da svi staleži mogu biti okupljeni ,,u velikoj hrvatskoj seljačkoj stranci, a da ipak svaki stalež nadje u njoj zaštitnicu svojih interesa˝, pa dalje: da je seljački puk za većinu rodoljuba još uviek samo množtvo, „masa, koja treba da te na svojim ledjima ponese, da plaća globe, da sjedi u zatvorima, i na koju tek pred izbore treba da se sjetiš˝, i napokon: da od toga množtva može učiniti „svjestnu vojsku. . . samo seljačka ili pučka stranka.˝

Ove i ovakve misli nisu našle ni najmanjega odziva kod onih rodoljuba, koji su u ono vrieme vodili glavnu rieč i slagali dvie naše stare stranke (neodvisnu i pravašku) u jednu, nego se je nova „hrvatska stranka prava˝ privezala uz staro ime i stari program (29, siečnja 1903,),
...

Osobe
Inv.br
Info
Signatura
X1703
U čitaonici!
32 RADIĆ sel
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306