Banner
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

Seismic base isolation using natural materials - experimental and numerical verification : doctoral dissertation

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
14935
Naslov
Seismic base isolation using natural materials - experimental and numerical verification : doctoral dissertation / Ivan Banović ; [supervisor Jure Radnić]. -
Impresum
Split : I. Banović, 2021. -
Materijalni opis
231 list s razl. pag. : tabele, graf. prikazi, ilustr. u bojama ; 30 cm. -
Uputnica
Jezik
eng, hrv
Napomena
Na vrhu nasl. str.: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy. - Prištampani tekst: osam radova iz časopisa. - Str. 66: Bilješka o autoru. -
Abstract ; Sažetak: Seizmička izolacija osnove građevine uporabom prirodnih materijala - eksperimentalna i numerička provjera. - Bibliografija: str. 57-65 i uz svaki prištampani rad.

Prištampano 1: Banović I., Radnić J., Grgić N., Matešan D., The use of limestone sand for the seismic base isolation of structures, Advances in Civil Engineering, Article ID 9734283, 12 pages, 2018., doi:10.1155/2018/9734283.
Prištampano 2: Banović I., Radnić J., Grgić N., Geotechnical seismic isolation system based on sliding mechanism using stone pebble layer: shake-table experiments, Shock and Vibration, Article ID 9346232, 26 pages, 2019., doi:10.1155/2019/9346232.
Prištampano 3: Banović I., Radnić J., Grgić N., Shake table study on the efficiency of seismic base isolation using natural stone pebbles, Advances in Materials Science and Engineering, Article ID 1012527, 20 pages, 2018., doi:10.1155/2018/1012527.
Prištampano 4: Banović I., Radnić J., Grgić N., Effect of structural stiffness on the efficiency of seismic base isolation using layers of stone pebbles, Ingegneria Sismica, Vol. 37 (2), 66-91, 2020.
Prištampano 5: Banović I., Radnić J., Grgić N., Foundation size effect on the efficiency of seismic base isolation using a layer of stone pebbles, Earthquakes and Structures, Vol. 19 (2), 103-117, 2020., doi:10.12989/eas.2020.19.2.103.
Prištampano 6: Banović I., Radnić J., Grgić N., Effectiveness of several low-cost composite seismic base isolations: A shake table study, 2020., submitted for publication to WoS journal
Prištampano 7: Banović I., Radnić J., Grgić N., Effect of geogrid on the efficiency of seismic base isolation using natural stone pebbles: A shake table study, 2020., submitted for publication to WoS journal
Prištampano 8: Banović I., Radnić J., Grgić N., Numerical model for dynamic analysis of structures with seismic base isolation using a layer of stone pebbles, 2020., submitted for publication to WoS journal

Inv.br
Info
Signatura
Zbirka
K3843
Dostupno
DR 122
DOKTORSKE DISERTACIJ
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu - Matice hrvatske 15, Split - Tel: 021 303 309