Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Iztine vere

Textmaterial, gedruckt Vrsta gradje
Titel
Iztine vere : vu razlaganyih y rázgovorihpoleg vu czeszarzko-kralyevzkih dersavah prepiszanoga katekismushavu cheterdeszetih návukih y chetireh ponavlyanyih iztoga návuka razdéleneza podvuchanye kerztchanztvaz- pridanemi na krépoztno dersánye zpadajúchemi Návuki szlôsene, y poleg nemskoga popiszane po Ferenczu kar. Schlossnigg. -
Impressum
[Zagreb] : [s. n.], 1840. (vu Zagrebu : F. Suppan). -
Materialbeschreibung
sv. (X, 193, 246, 242, 228 str.), [2] lista s tablama ; 20 cm. -
Anmerkung
Izv. oblik piščeva imena: Ferenc Karl Šlojsnik.
Ztran IV. -
Unterschrift
G-74
Titel
Ztran IV. -
Materialbeschreibung
228 str. -
Otvori sve
Schlüsselwörter
Inv.-Nr
Info
Unterschrift
Abteilung
G113 Sv. 4
Im Lesesaal!
G-74
ŽUPA ŠTRIGOVA
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161