Sveta Cecilija : časopis za sakralnu glazbu : [glasilo Instituta za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ KBF Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika

Tekstualna građa, tiskana
Tečaj 1,br.1(1877)-tečaj 3,br.11/12(1883) ; god.1,sv.1(1907)- .
Naslov
Sveta Cecilija : časopis za sakralnu glazbu : [glasilo Instituta za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ KBF Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Martinjak]. - ga Anđe. -
Impressum
Zagreb : M. Cugšvert, 1877-. 2002-. : Zagreb : Glas koncila. -
Materijalni opis
sv. : ilustr., note ; 29 cm. -
ISBN
1330-2531
Jezik
Hrvatski
Polugodišnje. - Opis prema god.80(2010), br. 1-2.

Ranije izlaženje: Dvomjesečnik, god.7(1913)-god.38(1944) ; god.1(1907)-god.2(1908). Mjesečnik, god.3(1909)-god.6(1912) ; tečaj 1(1877)-tečaj 3(1883).

Prilog: ˝Hrvatski katolički orguljaš˝ : posebni prilog ˝Svete Cecilije˝. - God. 1(1944); Naviještati glazbom : glasilo Hrvatskog društva crkvenih glazbenika. - God.1(2003)-2(2004)-
Brojčani podaci: Ne izlazi: 1879-1882,1884-1906 i 1945-1968
Prilog: Glazbeni prilog uz svaki broj.

Od tečaj 1(1877) podnasl.: list za pučku crkvenu glasbu i pjevanje; od god.1(1907): smotra za crkvenu glazbu sa glazbenim prilogom; od god.3(1909): list za crkvenu glazbu sa glazbenim prilogom; od god.7(1913)-god.38(1944): smotra za crkvenu glazbu sa glazbenim prilogom; od god.39(1969): časopis za duhovnu glazbu; od god.77(2008): časopis za sakralnu glazbu
od god.3(1909) podnasl. u kolofonu: glasilo ˝Cecilijina društva˝ u Zagrebu; od god.18(1924): glasilo ˝Cecilijina društva˝ i Saveza hrvatskih pjevačkih društava u Zagrebu; od god.21(1927): glasilo ˝Cecilijinog društva˝ u Zagrebu; od god.39(1969): glasilo Instituta za crkvenu glazbu KBF Sveučilišta u Zagrebu; od god.65(1995)-god.67(1997): glasilo Instituta za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ KBF Sveučilišta u Zagrebu
Od tečaj 1(1877) urednik: Miroslav Cugšvert; od god.1(1907): Milan Zjalić i Mirko Novak; od god.3(1909): Milan Zjalić; od god.8(1914): Janko Barle; od god.35(1941): Ivan Kokot; od god.36,sv.3(1942): Albe Vidaković; od god.39(1969): Anđelko Milanović; god.60,br.3(1990): Franjo Komarica; od god.60,br.4(1990)-god.71(2001): Đuro Tomašić
Od god.3(1909) urednik glazbenog priloga: Franjo Dugan; od god.37(1943): Albe Vidakovič, od god.39(1969)-god.48,br.1(1978): Anđelko Klobučar; od god.65(1995)-god.71(2001): Anđelko Klobučar i Miroslav Martinjak; od god.72(2002)-god.75,br.1(2005): Anđelko Igrec
Od tečaj 1(1877) izdavač: Miroslav Cugšvert; od god.1(1907): Milan Zjalić i Mirko Novak; od god.3(1909): ˝Cecilijino društvo˝; od god.37(1943):˝Cecilijino družtvo˝; od god.39(1969): Hrvatsko književno društvo sv.Ćirila i Metoda; od god.50(1980): HKD sv. Ćirila i Metoda; od g od.63,br.3(1992): HKD sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda); od god.68(1998)-god.71(2001): HKD sv. Jeronima
Od tečaj 1(1877) format: 29 cm; od god.9(1915)-god.17(1923): 27 cm
Opis prema god.80(2010), br. 1-2.

39(1969): 1
41(1971): 3
42(1972): 1, 2, 3 -4
43(1973): 1, 2
44(1975): 1, 2 -3
47(1977): 1, 2, 3, 4
48(1978): 1, 2 -3, 4
49(1979): 1, 2 4
50(1980): 1, 2
51(1981): 2, 3, 4
52(1982): 1, 2, 3 (2. primjerak: 1)
53(1983): 1, 2
55(1985): 4
56(1986): 3
57(1987): 1, 2, (2. primjerak: 2)
59(1989): 4
60(1990): 1, 4
61(1991): 1, 2, 3, 4 (2. primjerak: 1)
62(1992): 1, 2, 3, 4 (2. primjerak: 2, 3)
63(1993): 1, 2, 3, 4 (2. primjerak: 1, 2, 3)
64(1994): 1, 2, 3, 4 (2. primjerak: 1, 2, 3, 4)
65(1995): 1 -2, 3, 4 (2. primjerak: 1 -2, 3, 4)
66(1996): 1 -4 (2. primjerak: 1 - 4)
67(1997): 1-4 (2. primjerak: 1 - 4)
68(1998): 1, 3, 4
69(1999): 1, 2, 3, 4
70(2000): 1, 2, 3, 4
71(2001): 1, 4,
74(2004) : 6
75(2005): 2-3
78(2008): 1-2
79(2009): 1-2
80(2010): 1-2
82(2012): , 3-4

Brojevi
Godine Volumeni
2010.
80.
2009.
79.
2008.
78.
2005.
75.
2004.
74.
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161