Sveta knjiga i dva pjesnika : komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T. S. Eliota i Nikole Šopa

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Sveta knjiga i dva pjesnika : komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T. S. Eliota i Nikole Šopa / Dean Slavić. -
Impressum
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. -
Materijalni opis
533 str. ; 24 cm
ISBN
953-169-190-1
Jezik
Hrvatski
Bibliografija : str. 501-510. - Abstract. - Kazala.

U knjizi ˝Sveta knjiga i dva pjesnika˝ pjesme Nikole Šopa i T. S. Eliota bivaju osnovno područje na kojem autor svjedoči o interakciji biblijskih simbola sa simbolima žanra, prostornih, vremenski, ideoloških i drugih odrednica. Tumačeći srodnosti i razlike pjesništva Nikole Šopa i T.S. Eliota autor se koncentrira na interakcije biblijskih i drugih simbola u tvorbi pjesničkih umjetnina i opusaKnjiga objedinjuje četiri područja: Nikola Šop i time hrvatska književnost, T.S. Eliot i time engleska književnost, katolička teologija i time Biblija, i, konačno, komparativni postupci koji navedena područja povezuje.

Inv.br.
Info
Signatura
24201
Dostupno
82.0 SLA s-sve
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161