Banner
Point d.o.o.

Priručnik za elektronske cevi i poluprovodničke elemente

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Priručnik za elektronske cevi i poluprovodničke elemente / Mesaroš, Velimir. -
Impressum
Beograd : Tehnička Knjiga, 1961. -
Materijalni opis
189 str. : ilustr. sheme, tablice ; 24 cm
Jezik
Srpski

PREDGOVOR
Ovaj priručnik treba da ispuni prazninu koja se već duže vremena oseća u našoj stručnoj literaturi, a namenjen je prvenstveno praktičarima, koji će u njemu naći potrebne podatke o cevima i poluprovodničkim elementima.
Zbog ograničenog prostora nisu obuhvaćene emisione cevi, cevi većih snaga primenjenih u industriji, niti starije prijemne cevi, proizvedene pre dvadeset godina, koje se više ne proizvode, niti ih više ima u pojedinim elektronskim uređajima.
Ipak su dati podaci u tabelama za oko 1500 cevi i oko 700 poluprovodničkih elemanata, a UPOREDNI PREGLEDI obuhvataju oko 2000 cevi, i oko 780 dioda i tranzistora proizvedenih do kraja 1960. godine.
Cevi proizvedene u toku 1961 god. obuhvaćene su u DODATKU, tabela 40.
Knjiga je podeljena u dva dela.
U prvom su dati podaci za elektronske cevi, a u drugom, za poluprovodničke elemente, diode i tranzistore.
Obuhvaćene su one cevi evropske proizvodnje koje se u našoj zemlji najviše koriste,a zatim i najvažnije cevi američke i novije proizvodnje SSSR-a (ruske cevi).
....
Od poluprovodničkih elemenata prikazani su najvažniji tipovi evropske, američke i proizvodnje SSSR-a, proizvedeni do kraja 1960. god.
Zbog naglog razvoja poluprovodničkih elemenata, velikog broja proizvođača, naročito u Americi, i neunificiranog obeležavanja, dati su podaci samo za najvažnije poluprovodničke elemente sa naznakom proizvođača.
Prikazane su sve vrste germanijum- i silicijum-dioda i tranzistora, malih i velikih snaga, kao i neke foto-diode, foto-tranzistori i foto-otpornici.
Svi ti poluprovodnički elementi sakupljeni su u tabelama sa potrebnim objašnjenjem ispred svake tabele.
U tabelama su dati uglavnom oni podaci koje proizvođači daju u svojim prospektima.
U pogledu otstupanja nekih vrednosti iz tabela, koja su moguća zbog velike tolerancije kod sličnih tipova tranzistora, važi isto ono što je o tome rečeno kod cevi Parametri iz oblasti teorije četveropola nisu prikazani, pošto je ta oblast strana većini praktičara.
....
Autor.

Osobe
Autor teksta
Urednik
Ilustrator
Inv.br.
Info
Signatura
S1206
U čitaonici!
621.3 MESAR pri
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306