Banner
Point d.o.o.

Naš dug Nikoli Tesli

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Naš dug Nikoli Tesli / Inž. Slavko Bokšan. -
Impressum
Novi Sad : Radio-časopis Tesla, 1936. -
Materijalni opis
36 str : ilustr ; 22 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

Uvod
U istoriji nauke o elektricitetu i elektrotehnike Faradayevo otkriće indukcije i izmjenične struje (1831) smatra se za njegovo najveće djelo, koje ga stavlja u red velikana kao što su Kopernikus, Galilei i Newton.
Do ovog otkrića Faraday je došao koliko genijalnom intuicijom, toliko i dugotrajnim razmišljanjem i napornim radom u laboratoriji.
Njegov istraživački duh neprekidno je postavljao nove probleme i tražio nove puteve.
I, kada je jednom došao do kakvog otkrića, ili ma i samo naslutio nov put, bio je neumoran da bezbrojnim eksperimentima i raznim mjerenjima cijeli problem ispita, rasvjetlli, dokaže i objasni.
Ovo je, uostalom, karakteristika svakog velikog istraživača.
Veliki istraživači prije Faradaya, kao Coulomb, Galvani, Volta, Davy, Oersted, Ampere, Arago i Ohm, takodje su dolazili do značajnih rezultata istrajnim eksperimentalnim radom.
Ali, ono što Faradaya izdvaja od njih, pa uzdiže iznad samog velikog Volte, jeste epohalni značaj otkrića indukcije i izmjenične struje za dalji razvitak elektrotehnike.
Coulomb je svojim zakonima privlačenja i odbijanja magnetskih i električnih sila, zasnovanim na mnogobrojnim mjerenjima, 1785, postavio temelje elektrostatike i nauke o magnetizmu.
Galvani i Volta dali su pronalaskom jednosmislene struje, 1791—92, osnove elektrodinamike.
Oersted je svojim eksperimentima, 1820, prvi otkrio vezu izmedju električne struje i magnetizma, pronašavši djelovanje struje na
magnetnu’ iglu. Ali, sve to, iako vrlo veliko, ne premašuje značaj otkrića indukcije.
Ovo Faradayevo otkriće dalo nam je izmjeničnu struju i postavilo temelje električne industrije dinamomašina, motora, telefona, kablova, sijalica i mnogih drugih električnih aparata za razne naučne i praktične svrhe. Faraday je osim ovog epohalnog otkrića dao još i mnoga druga.
On je pronašao zakone elektrolize, metode pretvaranja plinova u tekuće stanje, benzol i dr. Dao je osnovne ideje o električnim i magnetskim linijama sila, otkrio je dielektrične konstante i polarizaciju.
Ali, sve to ne bi mu donjelo slavu koju je postigao, da nije došao do velikog otkrića indukcije i izmjenične struje.
Baš zato, što je ovo otkriće bilo za dalji razvitak, ne samo nauke već itehnike, od ogromne vrijednosti, postalo je Faradayevo ime poznato i izvan stručnih krugova i to u mnogo većoj mjeri nego ma kojeg njegovog prethodnika ili slijedbenika.
Faradayevo veliko otkriće izazvalo je koncentraciju misli inženjera i naučnjaka na konstrukciju mašina za proizvodjenje i iskorišćenje električne struje.
Kroz više od pedeset godina radi se neprekidno, postižu se i veliki uspjesi, ali je razvitak pokazao da se moralo ići natrag ka
jednosmislenoj struji, koju je već Volta dao pomoću galvanskih elemenata.
Sada su se samo tražili novi putevi i nova tehnička sredstva da se jednosmislena struja pomoću indukcije proizvodi u mašinama na mnogo široj osnovi.
Ovaj naćin uslovljavao je primjenu komutatora u dinamomašinama, pomoću kojih je izmjenična struja preobraćena u jednosmislenu, da bi se mogla iskoristiti za pogon motora i druge praktične svrhe.
Kroz tih pedeset i više godina susrećemo se sa imenima mnogih velikih ljudi kao što su Siemens, Wilde, Varley, Pacinotti,
Gramme, Hefner-Alteneck, Marcel Deprez, Edison, Whaetstone, Thomson i drugi, koji su uzalud pokušavali da riješe najvažniji problem elektrotehnike, a to je prenos električne energije na daljinu.
Za riješenje ovog problema, medjutim, nije bilo dovoljno davati samo nove konstrukcije, konstruktivne pronalaske i vršiti eksperimente,
već je trebalo doći do jednog novog naučnog otkrića, po svome praktičnom značaju isto toliko velikog, kao što je Faradayevo otkriće indukcije i izmjenične struje.
Trebalo je da se pojavi jedan drugi Faraday.
I on se pojavio u našem velikom zemljaku, Nikoli Tesli.

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X265
U čitaonici!
621.3 BOKŠA naš
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306