Banner
Point d.o.o.

Vatroslav Lisinski i njegovo doba : prilog za poviest hrvatskog preporoda

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vatroslav Lisinski i njegovo doba : prilog za poviest hrvatskog preporoda / napisao Franjo Ks. Kuhač. -
Impressum
Zagreb : Matica hrvatska, 1887. -
Materijalni opis
201 str. ; 19 cm. -
Napomena
Sa slikom Vatroslava Lisinskoga
Digitalizirana knjiga - Izvornik u privatnoj zbirci u Varaždinu.

U sjednici književnoga odbora „Matice Ilirske˝ od 26. rujna 1851., u kojem bijahu pod predsjedanjem g. Ivana Kukuljevića prisutni
gg. odbornici: Mirko Bogović, Stjepan Ilijašević, Ivan Mažuranić, Petar Preradović, Bogoslav Šulek, Franjo Žušel i tajnik Andrija Torkvat Brlić, „pretresana bi molba g. Vatroslava Lisinskoga, umjetnika u glasbi, gdje moli od družtva „Matice˝ podporu pri izdavanju svojih glasbenih djela, - te bješe jednoglasno odlučeno: „budući da je §. 2. pravila opredielenju takove podpore ili izdanju glasbenih umotvora na troškove družtva protivan, to se ne može molba izpuniti.
No povodom ovim odluči se, da se pripravi predlog za veliku skupštinu „Matice˝ od strane ravnateljstva, po kom bi u krug predmeta
troškom „Matice˝ izdavat se imajućih, i glasbeni umotvori spadali.
Osim tog će se od strane ravnateljstva velikoj skupštini „Matice˝ predložiti osnova, koju g. Mirko Bogović sastaviti obeća, za utemeljenje: „družtva za podupiranje umjetnosti˝, nebi l’ se tako incijativa k utemeljenju tog družtva od članova „Matice˝ učinila.˝

Ono, što je odbor „Matice Ilirske˝ god. 1851., još za života Vatrosl. Lisinskoga, žalibože bez uspjeha, želio i nastojao, da se naime pronadje način, kako da se ponajglavnije Lisinskove glasbene radnje tiskom izdadu, to želi i nastoji odbor „Matice Hrvatske˝ i danas, kad evo podaje svojim članovom na ruke knjigu, koja sadržaje obširni životopis, ocjenu glasbenoga rada i potanki pregled glasbenih djela prvoga „ilirskoga˝ nam glasbenika.
„Matica Hrvatska˝ vanredno je zahvalna svomu odborniku i glasbenom piscu g. Fr. Ks. Kuhaču, što je on toliko truda u sastavak ovoga životopisa uložio, te nam podao ne samo jasnu sliku života i glasbenoga rada Lisinskoga i glasbenih prilika onoga doba, nego ujedno obogatio hrvatsku knjigu i preliepim prilogom za poviest hrvatskoga preporoda.
Gosp. Kuhač je dugo vremena sabirao gradju za ovaj životopis, te od jednoga do drugoga još živućega Lisinskova suvremenika hodao, da mu kazuju razne onodobne sgode; i pošto je on razne ove sgode našega ilirskoga pokreta doslovno u dialogu, kako je čuo o njih pripoviedati, zabilježio, to je i sadržaj ove knjige postao tim zanimiviji i za nas potomke vanredno poučan, te nam sad pruža živu i vjernu sliku i onoga vremena i onodobnih u narodnom pokretu sudjelujućih osoba.

Pošto su danas svakako bolje prilike nego što su bile prije trideset i šest godina, to ima opravdane nade, da će se sad uz složno nastojanje, rad i sudjelovanje ponajpače naših glasbenih i pjevačkih krugova i družtava

glede izdanja Lisinskovih glasbenih djela bolji uspjeli polučiti moči nego god. 1851., i napose, kad iz ove knjige saznamo, tko i što je bio Hrvatskoj Vatrosl. Lisinski, da ćemo se odužiti staromu dugu, koji dugujemo na žalost prerano umrlomu našemu glasbenomu velikanu ! Od strane „Matice Hrvatske˝ bit će i danas u ovom poslu sva moguća podpora kao i god. 1851. od strane „Matice Ilirske˝, a sad je ponajprije do hrvatskih glasbenih krugova, da iznadju način, kako da se ovaj liepi naum što prije izvede!

˝Matica Hrvatska˝.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X412
U čitaonici!
92 KUHAČ vat
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306