Banner
Point d.o.o.

Cjenik radiodijelova i pribora 1931. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Cjenik radiodijelova i pribora 1931. -
Impresum
Zagreb : Radiotehnika, 1931. -
Materijalni opis
80 str : ilustr. ; 24 cm. -
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u privatnoj knjižnici u Celju.

Naš cjenik nije bio nikada samo obični popis dijelova i cijena, nego praktični priručnik i objektivni savjetodavac svakog radloamatera kod Izbora materijala i sastava aparata.
U ovogodišnjem Izdanju posvećena je još veća pažnja tehničkoj strani cjenika, pa su neka poglavlja, kao npr. o pojačalima, anodnim aparatima, osobito opširno obradjena.
Izbjegavali smo kao i do sada svako hvalisanje materijala kod pojedinih skupina koje objektivnoj mušteriji ne kazuje ništa.
Naglasujemo, da su svi naši dijelovi uneseni u cjenik tek nakon pomnog ispitivanja te je kvaliteta i najjeftinijeg materijala dobra.
Loš bazarskl materijal uopće ne vodimo.
Nadamo se, da će i ovaj cjenik naše stare mušterije toplo primiti i da će našim novim mušterijama dati ispravnu sliku o solidnoj I širokoj osnovi našeg poduzeća.

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X471
U čitaonici!
621.3 RADIOT c31
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306