Dr Albert Bazala : (O šezdesetoj godišnjici rođenja)

E-građa, knjige
Naslov
Dr Albert Bazala : (O šezdesetoj godišnjici rođenja) / Kruno Krstić. -
Impressum
Zagreb : [s.n.], 1937. -
Materijalni opis
15 str : ilustr ; 24 cm. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Preštampano iz ˝Napretka˝ god. LXXVIII - broj 9-10.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. u Varaždinu.

Dr. Albert Bazala profesor filozofije na zagrebačkom sveučilištu rodio se 13. srpnja 1877 u Brnu u Moravskoj.
Osnovnu školu polazio je u Bjelovaru, a srednju u Bjelovaru, Požegi i Zagrebu, gdje je i maturirao.
Sveučilišni studij svršio je u Zagrebu, gdje je god. 1900. promoviran na čast doktora filozofije na osnovu dizertacije »Psihologijska nauka o apercepciji«.
Godine 1904. habilitirao se na zagrebačkom sveučilištu radnjom »Marulićev moralnofilozofijski rad«.
Školsku god. 1905.—6. proveo je na sveučilištu u Leipzigu; neko vrijeme bavio se naučnim radom i na drugim sveučilištima: u Berlinu, Jeni, Münchenu i Pragu (na češkom sveučilištu).
Godine 1909. izabran je za izvanrednog, a 1912. za redovnog profesora teoretske i praktične filozofije i
povijesti filozofije na zagrebačkom sveučilištu.
Godine 1920. bio je povjerenikom za prosvjetu i vjere pri kr. zem. vladi u Zagrebu.
.....

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X911
U čitaonici!
P
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306