Banner
Point d.o.o.

Poviest staroga vieka za niže razrede srednjih učilišta

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Poviest staroga vieka za niže razrede srednjih učilišta / napisao Emanuel Hannak ; preveo ju i donekle dopunio V. Klaić. -
Izdanje
2. izpravljeno i pokraćeno izd. -
Impresum
Zagreb : Kr. hrvatsko-slav.-dalm. zemaljska vlada, 1877. -
Materijalni opis
IX, 204 str. : ilustr. ; 22 cm. -
Digitalizirana knjiga - Originalni dokument u Prvoj gimnaziji u Varaždinu.

Predgovor

Kad mi je visoka kr. zemaljska vlada naložila, da pišem obću poviest za niže razrede srednjih učiona, latili
se umak posla, te poček sabirati gradivo za samostalno dielce o poviesti staroga vieka.
Nu kad sam već uzeo pisati samu knjigu, namjerik se na mnoge potežkoće, osobito glede izbora i redakcije gradiva i glede didaktičkih zahtieva, te malo da neodustah od naumljene radnje.
U to mi dodje u dobar čas savjet starijega i izkusnijega druga i prijatelja, neka radje prevedem dobro djelo iz strana jezika, nego li da iznesem na sviet nedotjeranu i nesavršenu knjigu.

Medju mnogimi knjigami o historiji staroga svieta za niže škole najvećma mi udje u volju liepa knjižica
Dr. Emanuela Hannaka: „Lehrbuch der Geschichte des Altertkums fuer die unteren Klassen der Mittelschulen.“ Djelce ovo ugleda sviet po prvi put još godine 1870, a poznije doživi više izdanja.
Da je to djelo u istinu valjano, jamčilo mi je kraj vrline samoga spisatelja još i to, što ga je visoko c. k. ministarstvo u Beču odobrilo i preporučilo svojim školam (visokim odpisom od 3. listop. 1870 br. 9836).
Nu ipak nepovedoh se sliepo za originalom, već pročitav strukovnu kritiku nastojali, da nedostatke izvornika po mogućnosti izpravim.
.....

Osobe
Autor teksta
Prevoditelj
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1146
U čitaonici!
931 HANNAK pov
X1176
On-line
931 HANNAK pov
Ukupno: 2
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306