Banner
Point d.o.o.

Respiracijska plastičnost izazvana akutnim ponavljanim hiperkapnijama i hipoksijama u štakora : uloga serotoninskih i adrenergičnih receptora : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Respiracijska plastičnost izazvana akutnim ponavljanim hiperkapnijama i hipoksijama u štakora : uloga serotoninskih i adrenergičnih receptora : doktorska disertacija / Ivona Stipica Safić ; [voditeljica rada Maja Valić]. -
Impressum
Split : I. Stipica Safić, 2019. -
Materijalni opis
80 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 63-74. - Summary.

SAŽETAK

Ova disertacija napravljena je kako bi se istražio utjecaj različitih podražaja, ali i uloge
5-HT i a2-adrenergičnih receptora u razvoju respiracijske plastičnosti.

Istraživanje je podijeljeno u dva dijela.
U prvom dijelu, uspoređeni su dugoročni učinci ponavljanih i kontinuiranih hiperkapnijskih i hipoksijskih podražaja te ponavljanog kombiniranog hiperkapnijsko-hipoksijskog podražaja na plastičnost freničnog živca.

U drugom dijelu, različiti agonisti i antagonisti 5-HT i a2 recceptora su mikroinjicirani u kaudalno rafe područje kako bi se ispitala uloga receptora važnih u nastanku i održavanju pLTD-a.

Odrasli, muški, uretanom anestezirani, vagotomizirani, paralizirani, mehanički ventilirani Sprague-Dawley štakori bili su izloženi: akutnoj ponavljanoj hiperkapniji (AIHczrak ili AIHcO2), akutnoj ponavljanoj hipoksiji (AIH), kombiniranoj ponavljanoj hiperkapniji i hipoksiji (AIHcH), kontinuiranoj hiperkapniji (CHc), ili kontinuiranoj hipoksiji (CH).

U drugom dijelu studije štakori su bili izloženi protokolu akutne ponavljane hiperkapnije (5 epizoda 15% CO2 u zraku, svaka epizoda trajala je 3 minute).
Eksperimentalnoj skupini mikroinjiciran je ili selektivni agonist 5-HTiA receptora 8-OH-DPAT ili nespecfični antagonist 5-HT receptora metizergid ili a2-adrenergični antagonisti johimbin, dok je kontrolnoj skupini mikroinjicirana fiziološka otopina u kaudalno rafe područje.

...

Osobe
Autor teksta
Mentor
Inv.br.
Info
Signatura
X2151
Dostupno
D 2019 STI
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306