Banner
Point d.o.o.

Uputstvo u određivanje ruda : prvi i drugi dio

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Uputstvo u određivanje ruda : prvi i drugi dio / sastavio C. W. C. Fuchs ; pregeo Dr. Fran Tućan. -
Izdanje
Peto njemačko izdanje
Impresum
Zagreb : Kr. Hrv.-Slav.-Dalm. zemaljska vlada, 1910. -
Materijalni opis
61 str :
Digitalizirana knjiga - Izvornik u privatnoj zbirci u Varaždinu.

Predgovor.
Njemačko izdanje ovoga djela sastoji iz pet dijelova.
Prvi dio bavi se »reakcijama pri suhom istraživanju ruda«.
U drugom dijelu navode se »tablice za određivanje ruda puhaljkom i jednostavnim kemijskim reakcijama«.
U trećem se dijelu spominju »najvažnije mikrokemijske reakcije«.
U četvrtom se dijelu nalaze »tablice za određenje ruda po njihovim izvanjim svojstvima i jednostavnim kemijskim reakcijama«.
U petom se dijelu navode »tablice plošnih odnosno »bridnih« kutova«.

Metode, što se navode u prva dva dijela, vrlo su jednostavne i lake, te se dadu u svakom slučaju upotrijebiti, imali mi rudu ili u lijepo razvijenom lecu ili u sitnim komadima i prahu.
Metode, što se spominju u trećem dijelu, nijesu baš jednostavne i ne dadu se uvijek upotrijebiti.
Isto tako nijesu uvijek upotrebljive ni metode četvrtoga dijela.
Za upotrebu njihovu naime nužno je imati rude u ovećim komadima, na kojima bi se dala odrediti neka karakteristična izvanja svojstva kao na pr. sjaj, boja, crt, kalavost, forma.
Najmanje pak dolaze do upotrebe metode petoga dijela, jer je za njih nužno imati rude u jasnim lecima, na kojima bi se mogla izvršiti mjerenja plošnih kuteva kontaktnim goniometrom.
Na hrvatski jezik preveden je samo prvi i drugi dio baš radi jednostavnih i lakih metoda, koje se dadu uvijek pri određivanju ruda upotrijebiti.
Te metode imadu veliku vrijednost i radi toga, što slušači mineralogije određujući po njima rude upoznavaju na lak i praktičan način gotovo sva najglavnija svojstva ruda.
Na koncu mi je spomenuti, da su nazivlja ruda i kemijskih spojeva u ovoj knjižici provedena u sporazumu s prof. dr. M. Kišpatićem.

U Zagrebu, početkom godine 1910.

Fran Tućan.

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X342
U čitaonici!
622 FUCHS upu
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306