Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Opravka radio aparata

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Opravka radio aparata / Ing. Velimir Mesaroš. -
Izdanje
1. izdanje
Impresum
Beograd : Tehnička knjiga, 1954. -
Materijalni opis
183 str : ilustr. sheme tablice ; 22 cm + Električne sheme uređaja
Jezik
Srpski

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
Održavanje sve većeg broja radioaparata u našoj zemlji zahteva po našim radiotehničkim radionicama i radiocentrima koji uglavnom obavljaju celokupan rad oko opravke adioaparata, jednu solidnu i savrcmenu servisnu službu.
Cilj ove knjige je da pokaže put i način kako se to ostvaruje. Ona će dobro doći i onim mnogobrojnim malim radionicama po unutrašnjosti, u kojima još uvek radi nedovoljno stručno osoblje, zbog kojih, je baš često puta opravdano negodovanje naših radiopretplatnika.
Ova knjiga nije neki udžbenik, već jedan priručnik koji će još nedovoljno iskusnom radiotehničaru pokazati pravilan put i način ispisivanja i opravke radioaparata.
Knjiga je namenjena onim mladim radiotehničarima i već donekle odmaklim amaterima — praktičarima, koji su već savladali osnovne principe radioTehnike i koji već raspolažu najpotrebnijim znanjem iz električnih merenja, a upoznati su sa principom rada najprostijih instrumenata za merenje. Zbog toga su, a i zbog ograničenog prostora, kod prikaza pojedinih instrumenata izostavljeni detaljni principi funkcionisanja svakog dela, već su dati opšti principijelni podaci funkcionisanja kao celine, sa potrebnim karakteristikama.
One pak čitaoce koji nisu još sve ovo savladali upućujemo na literaturu navedenu na kraju ove knjige.
Prvo poglavlje obuhvata inventar radionice.
Date su dve varijante ovakvih radionica, jedne manje, a druge veće.
Posle opisa instrumenata u drugom poglavlju, dolaze dva najvažnija poglavlja ove knjige. Jedno, obuhvata sisfematski pregled najčešćih grešaka i način za njihovo pronalaženje i otklanjanje na fabričkim aparatima, a drugo, upoznaje čitaoca sa podešavanjem i kvalitetnim ispitivanjem već opravljenog aparata.
Sledeće poglavlje sadrži karakteristike svih domaćih radioaparata izašlih na tržište do kraja 1953. Dalje, u nastavku dato je isto i za one aparate stranog porekla, koji su poslednjih godina uvezeni u našu zemlju u većim količinama.
Šeme sviju aparata date su u vidu priloga na kraju knjige što će za upotrebu u radionici biti zgodnije.
Najzad dati su u posebnom poglavlju potrebni podaci sa najčešćim tabelama, dijagramima i nomogramima za razna proračunavanja u radiotehnici, koja će uvek dobro doći praktičaru.
Pri radu ove knjige koristio sam se pored svog dugogodišnjeg iskustva i literaturom čiji je popis dat na kraju knjige.
Opisi pojedinih servisnih instrumenata rađeni su uglavnom po podacima firme Philips, a za prikaze pojedinih aparata koristio sam se uglavnom servisnim podacima sviju onih firmi koje te aparate izrađuju.
Svima njima ovim zahvaljujem na pruženu pomoć u tom pogledu.
Zbog ograničenosti prostora biće možda pojedina poglavlja nedovoljno odrađena, a što-šta je moralo biti izostavljeno.
Ipak smatram da će knjiga i u takvom obliku pomoći našim mladim radiotehničarima u njihovom radu.
Autor

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
S448
U čitaonici!
621.38 MESAR opr1
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306