Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Televizija u boji : opšti principi

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Televizija u boji : opšti principi / Borislav Šesterikov dipl. ing i Zoran Manojlović dipl. ing.. -
Impresum
Beograd : Tehnička knjiga, 1973. -
Materijalni opis
255 str. : ilustr. sheme tablice ; 20 cm + prilog: sheme uređaja. -

PREDGOVOR
Početak rada crno-bele televizije u našoj zemlji nije istovremeno pratila i pojava stručne literature namenjene širem krugu čitalaca, tako da su prve generacije stručnih kadrova bile bar izvesno vreme prepuštane same sebi, što je imalo i odgovarajuće posledice.
Budući da se nalazimo upravo na početku jedne nove ere - ere uvođenja boje u televizijski program, želeli smo da ovom knjigom predupredimo improvizaciju u pristupu emisijama u boji (s tehničke strane) utoliko pre što je primena boje u televiziji znatno složenija, pa je potreban sistematizovan pristup.
Knjiga je namenjena širokom krugu čitalaca zainteresovanih za kolor-televiziju i s različitom predspremom, te je zato akcenat pre svega bio na obilju crteža i šema i fizikalnom objašnjenju rada, bez mnogo matematike.
S obzirom da je ovo jedno od prvih dela o kolor-televiziji na našem jeziku, može se desiti da su se potkrale i izvesne greške, i bićemo zahvalni čitaocima na svakoj primedbi i mišljenju.
Pisci su pokušali da sistematizovano uvedu čitaoce u osnove kolorimetrije, u stvaranje i prenos televizijskog signala u boji, kao i u konstrukciju kolor-prijemnika. Pošto je u našoj zemlji usvojen PAL-sistem, njemu je posvećen veći deo prostora. Na kraju knjige dati su osnovi istraživanja i lokalizovanja grešaka u televizijskim kolor-prijemnicima, kao i zbirka fabričkih šema najpoznatijih evropskih fabrika. Ovde se posebno zahvaljujemo sledećim fabrikama, koje su nam odobrile reprodukciju servisnih šema’ Elektronska industrija Niš; Grundig — München, Nemačka; Graetz — Pforzheim, Nsmačka; Körting — Grassau, Nemačka; Loewe Opta — Kronach, Nemačka; Metz-Fürth Bayern, Nemačka i Nord Mende — Bremen, Nemačka; Philips — Eindhoven, Holandija; Siemens — Karlsruhe, Nemačka; Saba — Villingen, Nemačka i Telefunken-AEG, Ulm, Nemačka.
Pri izboru primera koji su objašnjavani u tekstu išli smo na najsavremenija rešenja s tranzistorima i s integralnim kolima, u želji da na jednostavan, moderan ali ipak prihvatljiv način omogućimo širem krugu zainteresovanih da se upoznaju sa savremenom tehnikom televizije.
Autori

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
S489
U čitaonici!
621.38 ŠESTE tel
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306