Tiristori

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Tiristori / Branislav Đurić. -
Izdanje
2. dopunjeno izd. -
Impressum
Beograd : Tehnička knjiga, 1980. -
Materijalni opis
417 str. : ilustr. ; 20 cm
Jezik
Hrvatski

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
Veliko interesovanje za primenu jednog od najinteresantnijih poluprovodničkih elemenata, tiristora, svakako je doprinelo da ovaj priručnik doživi svoje drugo izdanje u periodu od nepune tri godine od izlaska iz štampe prvog izdanja.
Ovo drugo izdanje predstavlja izmenjeno, dopunjeno i prerađeno prvo izdanje, u kome su čitava poglavlja izmenjena, dopunjena i prilagođena interesovanju šireg kruga čitalaca.
Ranija četiri dela knjige su prerađena, tako da knjiga sadrži 7 osnovnih delova koji, kao što se iz sadržaja vidi, logički pokrivaju određene oblasti obrađene materije i daju bolji pregled izložene problematike.
Kao potpuno novo obrađeni su fizički osnovi poluprovodnika i specijalni tiristori.
Zahvaljujući intenzivnom istraživanju i sve većoj primeni tiristora i triaka u skoro svim oblastima elektronike, automatike i energetike, razvijene su nove karakteristične šeme različitih načina i mogućnosti primene ovih elemenata, koje su prikazane tako da neposrednije upoznaju čitaoca sa tekućim razvojem i dostignućima.
U toku pripreme drugog izdanja korišćena je brojna literatura koja se zadnjih godina pojavljivala, kao i industrijske informacije koje pojedini značajniji proizvođači publikuju radi informisanja stručne javnosti o postignutim rezultatima i mogućnostima proizvedenih elemenata.
Beograd, oktobar 1977.

Inv.br.
Info
Signatura
S1164
U čitaonici!
621.3 ĐURIĆ tir
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306