Banner
Point d.o.o.

Fauna kornjašah Trojedne kraljevine : svezak treći

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Fauna kornjašah Trojedne kraljevine : svezak treći / od Josipa Krasoslava Schlossera Klekovskoga. -
Impresum
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1879. -
Materijalni opis
LVIII + 265 str ; 23 cm.
Jezik
Hrvatski
Napomena
Izv. oblik imena autora: Josip Kalasancije Schlosser.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

PREDGOVOR.
Domovinu u svakom pravcu proučiti, to nastojanje širi se sve to većma.
Ono se pokazuje i kod zoologije, (životarstva). Nevriedi to samo o strukovn jačih; po ovih razredih naći ćeš jih dosta, koji se trude, da prouče po domovini sve razrede i sve vrsti životinjah.
I baš to nastojanje ponukalo me je, da se dadem na rad, koji eto dovrših; hotio sam olakšati posao svim, koji se dadu na proučivanje kornjašah (Coleóptera, Kaefer) i pružiti jim uputu, kako će u tu faunu najbolje proniknuti.
Ovaj svoj posao predajem dakle prijateljem entomologije, te se nadam, da će budućim entomologom dobro doći, savršeni pako strukovnjaci, da će ga dobrohotno primiti.
Iz svega toga može se razabrati svrha, koju želim postići radnjom ovom, jer nije druga, nego unaprediti nauku entomologičku, u obće, a napose put prokrčiti početnikom, da uzmognu domaće kornjaše sami razpoznati i svojim istraživanjem na najlagliji i najkraći način označiti, a vrstnim entomologom pružiti pomoćnu knjigu, da budu u stanju, kod svojih entomologičnih radnjah i izletah u dvojbenih slučajevih značajne biljege riedkih i srodnih rodovah i vrstih razpoznati, jer je malo entomologah, koji bi imali sva ili barem oveći dio entomologičkih sistematičnih dielah, nego često samo odlomke pojedinih faunah ih monografije pojedinih plemenah ili opise samo pojedinih vrstih; obće bo poznato je štovateljem entomologije i napose faune kornjašah, da osim nadvojvodine austrijske neima nijedna zemlja cesarevine austrijske i kraljevine Ugarske, pače da ili ti ista država njemačka, sistematički uredjene, podpuno savršene kornjaške faune.
Ova fauna kornjaša omjerena je u okviru trojedne kraljevine.
......
Naći će se bez dvojbe gdje koji entomolog, koji će reći, da je u ovoj fauni malo nova.
Ustanovio sam samo jednu jedinu novu vrst, naime: „Močorad crnooki (Notiophilus melanophthalmus.)˝, al sam protivno doveo nekoje vrsti k svomu naravnomu rodu, te sam ujedno njihove suvrsti i odrode čim točnije pobilježio.
Nu meni se čini, da se nemarim braniti tomu prigovoru; ta bit će, da će se razložnije mnogim entomologom moći prigovoriti baš protivno, da su naime stvorili „premnogo novotah˝, te da su i onako dosta mučan studij entomologije samo još otežčali.
Pak sam ovim djelom smjerao samo za tim, da po najboljem svom znanju opišem sadanje stanje faune u trojednoj kraljevini.
To su eto razlozi, da sam odlučio izdati plod svoga posla mnogih godinah, a štovani drugovi te struke neka izvole čedan pokušaj blagostivo primiti.
Na svršetku ovoga kratkoga predgovora nemože mi se na ino, nego zahvaliti se p. n. gg. akademikom Ljudevitu plem. Vukotinoviću i Josipu Torbaru, što su me podupirali pri ovom poslu i to naročito kod stvaranja hrvatskih imenah rodovah te napokon i gosp. Slavoljubu Wormastiniu, koji mi je kazao za mnoge brložiće kornjašah.
U Zagrebu, mjeseca svibnja 1879.
Pisac.

Osobe
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X384
On-line
595.76 SCHLO fau
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306