Izrada Modernog pokućtva

E-građa, knjige
Naslov
Izrada Modernog pokućtva / Slavko Henč. -
Impressum
Zagreb : Tiskara Dragutin Beker, 1935. -
Materijalni opis
174 str. : ilustr ; 18 cm
Jezik
Hrvatski
Skenirao Shadow, SI.

NEKOĆ I DANAS
Izrada pokućtva uznapredovala je kod nas tek od unatrag neke 3—4 godine.
Do rata snabdjevali su nas pokućtvom u glavnom iz Austrije i Madžarske.
Samo neke 3—4 tvornice izrađivale su kod nas pokućtvo od masivnog tvrdog drva, tipizirano, većinom od parene bukovine.
Po narudžbi dobro je radilo tek nekolicina majstora, inače nabavljali su trgovci sve iz vana.
Tako je to bilo sve do nove carinske tarife, koja je došla pred tri godine i uvoz radikalno onemogućila.
Ona je i došla u pravo vrijeme, jer zamrlim bankovnim djelovanjem prestala je građevna djelatnost, a pogotovo iza kako su još dokinute porezne olakšice za novogradnje.
Građevni stolari počeli su tada također izrađivati pokućtvo, pa nas je i bez uvoza previše.
Madžari, ostavši iza rata na svom malom području sa množinom tvornica i radnika, s kojima su do rata opskrbljivali nas i sav Balkan, našli su se u veoma lošem položaju.
Ali brzo su se snašli. Ustrojena je bila neka centrala za nabavu materijala i jedna za organizaciju i finansiranje izvoza, naravno uz državnu pomoć.
Da neuposlenima ne daju potporu u novcu oni su im dali rada — na tuđi račun.
Ta centrala davala je i našim trgovcima robu budzašto, pa i vanredno smjelo na kredit.

Kreditiran je pače i podvoz i carina.
Uvozilo se na veliko.
U takovim prilikama nebi se ta grana zanatstva kod nas nikada mogla razviti.
A kako je i građevna djelatnost zamrla, nastala je situacija za naše stolarstvo nepodnosiva.
Slijedile su peticije korporacija i pojedinaca za nekom carinskom zaštitom, jer to i nije bila normalna utakmica, nego organizovan napadaj.
Carinska zaštita morala je doći.
U te tri godine gradnja se pokućtva kod nas razvila jače nego prije toga u 20 godina, a mnogi snobovi, kojima je samo strano bilo dobro — morali su početi kupovati tamo gdje žive.
Uz dobre strane razvile su se i loše, pa danas već imamo kao i drugdje razvijene specijalne stolarije za dobar i za loš posao.
Uz malo više poznavanja stvari moći će se i one loše popraviti, jer loša izradba nije u svakom slučaju i jeftinija.
Mnogi poslovi dadu se uz isti trud i trošak, a sa više znanja i bolje načiniti. .....

Inv.br.
Info
Signatura
X462
U čitaonici!
698.12 HENČ izr
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306