Banner
Point d.o.o.

Atlas za hrvatsku povjestnicu

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Atlas za hrvatsku povjestnicu / sastavio ga Vjekoslav Klaić. -
Impresum
U Zagrebu : litografija i štampa c. Albrechta, 1888. -
Materijalni opis
16 str. : 6 zemljop. karata ; 28 cm. -
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Originalni dokument u Prvoj gimnaziji u Varaždinu.

Pannonia i Dalmatia za rimskoga vladanja.

U zemljah, u kojih danas stanuju Hrvati i Srbi, prebivahu u davno doba Illyr i (pradjedovi današnjih Arbanasa ili Šćipetara).
Najznatnija plemena illyrska bijahu Histri, Liburni, Autariatae i Ardiaei.
Oko g. 400 prije Isusa zaprietiše Illyrom Oelti (Galli, Vlasi), koji provališe u illyrske zemlje, te se
g. 370—360 nastaniše na balkanskom poluotoku, zatim u Posavini i Podravini.
Najmoćnije pleme celtsko bijahu Seordisci.

Bivši Illyri oslabljeni provalom celtskom domala im zaprieti pogibao od rimske države.
Već g. 230 pr. Is. ratovahu Rimljani s Ardiaejci, koji su osnovali državu uz more od rieke Neretve, pa na jug do Vojuše (Aousa), i kojim je glavni grad bio Skadar (Seodra) na Bojani.
Gr. 167 dodje ta država pod Rimljane.
.....

Osobe
Autor teksta
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1136
U čitaonici!
949.713 KLAIĆ atl
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306