Banner
Point d.o.o.

Po našem jugu

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Po našem jugu / Fran Tućan. -
Impresum
Beograd : Izdanje narodne odbrane, 1931. -
Materijalni opis
130 str. : ilustr. ; 22 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

PREDGOVOR
Kad čovjek zađe u južne krajeve naše države, opaža gotovo na svakom koraku, kako veliki događaji ostavljaju iza sebe velike posljedice.
A takvih velikih događaja bilo je u ovim našim krajevima od najstarijih vremena, pa sve do najskorijih dana.
Znalo je tu da dođe do grdnih katastrofa, koje su porušile staro, da na ruševinama njegovim nikne nešta novo.
Kadikad je to novo nanijelo našem rodu teških rana, koje su dugo krvarile, ali to> novo znalo je da bude nekad i za našu sreću.
Posljedica na pr. jednih događaja bilo je Kosovo, a drugih Kumanovo; jednih Albanija, drugih Kajmakčalan.
Prolazeći tamošnjim planinama ili dolinama, kroz sela i: varoši, posmatrajući okolinu ili prekopavajući zemlju možemo svaki čas da se namjerimo na razne dokumente, što otkrivaju po koju tajnu davnih događaja.
Neki od tih dokumenata vode nas čak u preistorijsko doba, neki u doba staroga Rima, koji je vladao u ovim našim krajevima, neki u doba Vizanta, koji je također svoju vlast bio proširio nad jednim dijelom, koji pripada današnjoj, našoj državi; neki nas vode u doba domaćih vladalaca, banova,, kraljeva careva i despota.
Pred nama iskrsava život raznih epoha i nekako se osjećamo ponosni, što u tim epohama uz Rim i Vizan. nalazimo i nas Južne Slovene kao jak kulturan stvaralački elemenatt
Ali među tim dokumentima nalazimo i takovih, koji sežu u doba daleko prije pojave čovjeka na Zemlji; sežu baš u doba,, mogli bismo reći, kad se Zemlja nalazila u prvim stadijima svoga razvitka, kad na njoj uopće još nije bilo živa stvora, pa onda sve do pojave samoga čovjeka.
...

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1225
U čitaonici!
910 TUĆAN PO
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306