Banner
Point d.o.o.

Evaluacija testikularne cirkulacije u bolesnika operiranih zbog ukliještene preponske kile : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Evaluacija testikularne cirkulacije u bolesnika operiranih zbog ukliještene preponske kile : doktorska disertacija / Dragan Krnić ; [mentor Nikica Družijanić]. -
Impressum
Split : D. Krnić, 2016. -
Materijalni opis
76 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 56-68, 75-76. - Summary: Evaluation of testicular circulation in patients with incarcerated inguinal hernia repair.

SAŽETAK

EVALUACIJA TESTIKULARNE CIRKULACIJE U BOLESNIKA OPERIRANIH ZBOG UKLIJEŠTENE PREPONSKE KILE

Cilj istraživanja: Odrediti utječe li kirurško liječenje ukliještene preponske kile s uporabom mrežice na testikularnu cirkulaciju i posljedičnu reakciju stvaranja antijela na vlastite spermije i istražiti korelaciju laboratorijskih parametara i mogućih promjena tesikularnog protoka.

Metode i ispitanici: Naša prospektivna studija provedena je u trogodišnjem razdoblju i u nju smo uključili 50 bolesnika. 25 bolesnika liječeno je elektivnim kirurškim zahvatom uz primjenu mrežice zbog preponske kile (grupa I).
Grupa II su bila 25 bolesnika kirurški liječena zbog ukliještene preponske kile.
Ultrazvučna procjena testikularne cirkulacije urađena je u prijeoperacijskom razdoblju, 24 do 48 sati nakon zahvata i minimalno 120 dana nakon kirurškog zahvata.
S obzirom da najbolje koreliraju sa testikularnim protokom, glavne ultrazvučne mjere ishoda bile su indeks otpora (RI) i pulsatilni indeks (PI).
U svih bolesnika uzeti su uzorci krvi prije zahvata, u ranom i kasnom poslijeoperacijskom razdoblju.
Određene su vrijednosti leukocita u krvi (L), C-reaktivnog proteina (CRP), brzine sedimentacije eritrocita (SE) fibrinogena i D-dimera u plazmi.
Također, određene su i serumske vrijednosti antitijela na spermije (ASA) prije zahvata i u kasnom poslijeoperacijskom razdoblju.

Rezultati: U grupi I vrijednosti RI i PI privremeno su porasle u ranom poslijeoperacijskom razdoblju, a potom vratile na početne vrijednosti u kasnom poslijeoperacijskom razdoblju Friedmanova analiza pokazala je značajne promjene RI i PI u grupi II za sva mjerenja (p < 0,05) sa značajnim padom vrijednosti između prijeoperacijskog, ranog i kasnog poslijeoperacijskog mjerenja.
Konačne vrijednosti ASA bile su unutar referentnih vrijednosti, unatoč značajnom porastu istih u kasnom poslijeoperacijskom razdoblju.
Vrijednost CRP u plazmi bila je jedini mjereni parameter koji je korelirao s promjenama testikularnog protoka.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1583
U čitaonici!
D 2016 KRN
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306