Mala gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika sa vježbenicom za osnovne i slične škole

E-građa, knjige
Naslov
Mala gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika sa vježbenicom za osnovne i slične škole / sastavio prof. A. Medur. -
Impressum
U Bjelovaru : Tisak i naklada knjižare Filipa Lipšića, 1927. -
Materijalni opis
38 str. ; 23 cm
Jezik
Hrvatski
Napomena
Na nasl. str. istaknuta cijena: Cijena 6 dinara.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Narodnoj knjižnici ˝Petar Preradović˝ u Bjelovaru.

Mala gramatika sa vježbenicom sastavljena je s. nakanom, da posluži olakšanju gramatičke obuke koliko mališima u gradu, toliko onima na selu.
Kolikogod je naime odličan način učenja gramatike na osnovi diktata induktivnim putem, toliko je teško, da djeca sve, što u školi nauče, trajno i upamte nemajući nika-kove ni priručne ni pomoćne knjižice, gdje bi stečeno već znanje ponavljanjem učvrstila kao trajnu svojinu svoju, a i stara riječ kaže: ,Repetitio est mater studiorum.
Cijela je građa raspoređena prema naučnoj osnovi: za II, za III. i za IV. razred.
Na kraju se nalazi i dodatak iz pravopisa.
Za svaki razred određene su vježbe, na osnovi kojih se iza diktata može preduzeta jedinica dalje vježbati i ponavljati, a u gramatičkom dodatku nalaze se izvedena pravila.
Knjiga će moći poslužiti gradskoj djeci, jer ona većinom polaze gimnaziju i seoskoj, koja često radi kućnih posala izostaju od škole i od preduzimanja pojedinih nov.h jedinica pa će ih tako lakše moći naknaditi, jer imadu u knjizi sabrano sve, što se pre-duzima u školi.
Što je suvišno može se izostaviti.
Pri sastavljanju češće, sam razgovarao sa gg. nastavnicima osnovnih škola pa im zahvaljujem za svaku uputu, kao što ću biti i unapredak zahvalan za sve i svakome, tko mi u dobroj namjeri štogod svjetuje.
Kako je to prva knjiga ove vrsti u nas, bit će u njoj i nedostataka, koji neka se prosuđuju s nakanom, da ih zajednički popravimo i što više koristimo svrsi, kojoj je namijenjena.
A. M.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1615
U čitaonici!
81’36 MEDUR mal
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306