Banner
Point d.o.o.

Katestatin i vitamin D u pretilosti i metaboličkom sindromu djece i adolescenata : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Katestatin i vitamin D u pretilosti i metaboličkom sindromu djece i adolescenata : doktorska disertacija / Marko Šimunović ; [voditelj rada Veselin Škrabić]. -
Impressum
Split : M. Šimunović, 2019. -
Materijalni opis
99 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 80-95. - Summary.

Zaključak

Pretilost u ranoj životnoj dobi je jedan od vodećih javno zdravstvenih problema u svijetu.
Poznato je da pretilost u ranoj životnoj dobi većinom perzistira u odrasloj dobi, a što je važan čimbenik razvoja kardiovaskularnih komplikacija i metaboličkog sindroma (MS).
Zbog svega navedenoga postoji stalna potreba za pronalaskom novih molekularnih biljega koji bi dodatno pomogli u praćenju napredovanja metaboličkog poremećaja.
Katestatin je peptid koji proteolitičikim cijepanjem nastaje iz kromogranina A te ima široki spektar biološke aktivnosti, poput inhibicije otpuštanja katekolamina, smanjenja krvnog tlaka, poticanja oslobađanja histamina, smanjenja beta-adrenergičke stimulacije i regulacije oksidativnog stresa.
Do sada je objavljeno nekoliko studija na odrasloj populaciji, a koje su pokazale da je katestatin značajan rizični faktor za hipertenziju, a koliko nam je poznato, ovo je prvo izvješće o serumskim koncentracijama katestatina u pretile djece i adolescenata.
Također, manjkavost vitamina D povezana je s nizom različitih kronični bolesti uključujući pretilost.
Uloga vitamina D u pretilosti nije u potpunosti razjašnjena, a potencijalni učinci uključuju regulaciju upalnog odgovora, ekspresiju gena koji reguliraju adipogenezu i adipocitnu apoptozu te utjecaj na lučenje leptina i adiponektina i regulaciju intenziteta metabolizma.

Cilj ovoga istraživanja je bio usporediti serumske koncentracije katestatina i 25-hidroksi vitamin D (25(OH)D) s odrednicama MS-a i ostalim kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima između pretilih ispitanika i odgovarajuće kontrolne skupine ispitanika.

U studiju je uključeno 91 pretilo dijete i adolescent s ITM z vrijednosti >2 i kao kontrolna skupina 39 zdrave djece (ITM z vrijednosti <1) koji su usklađeni prema dobi i spolu ispitanika.
Svim ispitanicima napravljena su antropometrijska mjerenja, klinički pregled i laboratorijske analiza (katestatin, 25(OH)D i druge laboratorijske vrijednosti) te su pretili ispitanici podvrgnuti oralnom testu opterećenja glukozom (OGTT).

...

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X2150
Dostupno
D 2019 ŠIM
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306