Banner
Point d.o.o.

Procjena kvalitete izvještavanja i pristranosti u objavljivanju rezultata randomiziranih kliničkih pokusa i sustavnih pregleda u području anesteziologije i boli

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Procjena kvalitete izvještavanja i pristranosti u objavljivanju rezultata randomiziranih kliničkih pokusa i sustavnih pregleda u području anesteziologije i boli : doktorski rad / Lenko Šarić ; mentor Livia Puljak. -
Impresum
Split : L. Šarić, 2020. -
Materijalni opis
55 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 47-50. - Summary: Reporting quality and publication bias of randomized controlled trials and systematic reviews in the field of anesthesiology and pain.

SAŽETAK

Prema hijerarhiji dokaza u medicini, pri vrhu primarnih istraživanja nalaze se randomizirani kontrolirani pokusi (RCT), a na samom vrhu piramide sustavni pregledi (SR).
Prema novijim standardima, autori SR-a bi u svojim istraživanjima trebali pretraživati i analizirati tzv. „sivu“ literaturu (grey literature), a dio te sive literature su i konferencijski sažeci.
Takav pristup bi trebao smanjiti pristranosti u objavljivanju (publication bias) čime bi rezultati istraživanja trebali biti vrjedniji i pouzdaniji.
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pouzdanost podataka konferencijskih sažetaka RCT-a i SR-a u području anesteziologije i boli i analizirati kvalitetu izvještavanja konferencijskih sažetaka koristeći odgovarajuće smjernice (CONSORT-A i PRISMA-A) te analizirati upute za autore konferencijskih sažetaka i ispitati korištenje navedenih smjernica.

Analizirano je pet Svjetskih kongresa o boli održanih u razdoblju od 2008. do 2016. godine.
Pouzdanost podataka u konferencijskim sažecima RCT-a i SR-a bila je nezadovoljavajuća.
U 31% sažetaka RCT-a i 40% sažetaka SR-a postojala je kvalitativna ili kvantitativna razlika u rezultatu za glavni ishod.
Medijan podudaranja sa stavkama CONSORT-A smjernica bio je 26% (raspon: 0-98%), dok je medijan podudaranja sa stavkama PRISMA-A bio 33% (interkvartilni raspon: 29-42%).
U uputama za autore konferencijskih sažetaka, od 819 analiziranih konferencija, posebne upute za autore sažetaka RCT-a i SR-a bile su navedene samo na dvije (0,2%).
Gotovo polovica organizatora konferencija koji su odgovorili na upit nije bilo upoznato s CONSORT-A i PRISMA-A smjernicama.
Konferencijski sažeci randomiziranih kontroliranih pokusa i sustavnih pregleda u području boli nisu pouzdani izvori informacija.
Često postoje razlike u rezultatima za glavni ishod istraživanja.
Kvaliteta izvještavanja konferencijskih sažetaka RCT-a i SR-a je nezadovoljvajuća unatoč postojanju dgovarajućih smjernica (CONSORT-A i PRISMA-A).
Jedan od razloga je zasigurno taj što se navedene smjernice gotovo i ne spominju u uputama za autore konferencijskih sažetaka.
Kako bi se poboljšala kvaliteta izvještavanja sažetaka RCT -a i SR-a, potrebno je da se svi sudionici u znanstvenom procesu, od autora, urednika znanstvenih časopisa i odgovornih u organizaciji biomedicinskih konferencija, upoznaju s postojanjem odgovarajućih smjernica te da ih se pridržavaju u svom radu.

Osobe
Autor teksta
Mentor
Inv.br
Info
Signatura
X2189
Dostupno
D 2020 ŠAR
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306