Pokrajinska knjižnica Istre
(Biblioteca Provinciale dell`Istria)

Pokrajinska knjižnica Istre (Biblioteca Provinciale dell`Istria) osnovana je 1930. godine u Puli objedinjenjem fondova knjižnica Biblioteca Provinciale dell`Istria iz Poreča (1.1.), Biblioteca comunale (Općinska knjižnica; (1.2.) i knjižnice društva Società istriana di archeologia e storia patria (Istarsko društvo za arheologiju i domovinsku povijest; (1.3.), čiji su vlasnici formirali konzorcij. Začetnik njezina osnivanja bio je talijanski političar Francesco Salata (1876.-1944.), a njezin ravnatelj bio je povjesničar Camillo De Franceschi (1868.-1953.). Fond je povećavan kupnjom, poklonima i razmjenom. Godine 1937. imala je 41.096 svezaka i bila je knjižnica općeznanstvenog karaktera, s posebnim naglaskom na povijesne znanosti, osobito na povijest Istre. Knjige su bile pretežito na talijanskom, manjim dijelom i na latinskom jeziku, a oko 4.000 svezaka knjiga na njemačkom i na drugim jezicima preuzeto je iz knjižnice Mornaričkog kasina (Marine-Kasino – Bibliotek) (1.4.). Nabavljeno je samo desetak knjiga na hrvatskom jeziku. Većina raritetnih knjiga koje su danas sačuvane potječu iz ove knjižnice. Godine 1943., kada je prestala djelovati, imala je oko 18.000 naslova knjiga i časopisa. Između 1943. i 1947. dio fonda odnesen je u Italiju.

U sačuvanom fondu ove knjižnice oko 90% publikacija je na talijanskom jeziku. Najviše su zastupljene humanističke i društvene znanosti (posebno povijest i politika), djela s područja uprave i prava te beletristika. Na njemačkom jeziku je oko 3000 svezaka, a manji dio je na engleskom i francuskom jeziku. Najveći broj beletristika na stranim jezicima (izuzev talijanskog) preuzet je iz spomenute Marine-Kasino-Bibliothek.

U knjižnici su sačuvani autorski katalog i stručno-predmetni katalog (oba na listićima). Stručno-predmetni katalog dostupan je ovdje.


1.1. Pokrajinska knjižnica Istre (Biblioteca Provinciale dell`Istria) iz Poreča

Osnovana je g. 1861. pri Pokrajinskom upravnom odboru Istre (Giunta Provinciale dell`Istria) sa sjedištem u Poreču. Njezin fond obogaćen je donacijama obitelji iz Istre. Posebno su važne donacije obitelji Kandler (rukopisi talijanskog povjesničara i arheologa Pietra Kandlera) i donacije Carla Combia i Tommasa Luciania.

Knjižnica je uređena g. 1907., a 1922. godine preseljena je u Pulu, zajedno s uredima pokrajinskih vlasti. U Puli je knjižnica do g. 1929. bila smještena u zgradi nekadašnjeg austrougarskog Mornaričkog kasina (danas Dom hrvatskih branitelja), gdje je ostala do uključenja u novu knjižnicu 1930. godine. Ovdje je bila otvorena za korisnike, kojih je 1929. bilo 2.125. U tom razdoblju spominje se i pod nazivom Biblioteca della Giunta Provinciale dell`Istria (Knjižnica Pokrajinskog odbora Istre).

Od preseljenja u Pulu, gdje je uključena u novoosnovanu Pokrajinsku knjižnicu Istre (Biblioteca Provinciale dell`Istria). do 1931. godine za ovu knjižnicu je nabavljeno 2.521 djelo. Pri nabavci knjižne građe naglasak je bio na temama iz zavičajne povijesti, što je g. 1937. jedan talijanski političar, prisjećajući se početaka ove knjižnice, obrazložio političko-pragmatičnom potrebom ''potkrjepe našeg nacionalnog prava (nostro diritto nazionale)'' na političko upravljanje Istrom (iz govora dr. Nicole Scampicchia na 12. sjednici Pokrajinskog rektorata Istre održane 23. 2. 1937.; izvod iz zapisnika; Arhiv Sveučilišne knjižnice, Biblioteca Provinciale, 1937. g.). Takav stav pokazuje da su osnivači ove knjižnice - politički predstavnici talijanskog naroda u Istri - jednu od njezinih svrha vidjeli u potvrdi opravdanosti njihovih nacionalno-političkih zahtjeva nasuprot sličnim zahtjevima hrvatskog i slovenskog pučanstva.

Godine 1926. knjižnica je imala 8.500 naslova, a prilikom uključenja u istoimenu novu knjižnicu u Puli 1930.godine imala je 19.295 svezaka (8.500 naslova) knjiga i periodike, uglavnom povijesnog i pravnog karaktera. Publikacije su bile pretežito na talijanskom jeziku, a nabavljeno je samo desetak djela na hrvatskom jeziku.

Od fonda koji je danas sačuvan u pulskoj Sveučilišnoj knjižnici značajna su djela - pretežito povijesnog sadržaja - koja su tematski vezana za Istru, kao i enciklopedije (oko 120 svezaka enciklopedija i oko 60 svezaka leksikona) te stare knjige (3 inkunabule i stotinjak knjiga iz 16. i 17. stoljeća), među kojima je veći broj knjiga autora koji potječu iz Istre. Između ovih ističemo 27 tzv. Flacijana - djela Matije Vlačića Ilirika (Mathias Flacius Illyricus, 1520.-1575.), rođenog u Labinu (npr. Clavis Scripturae sacrae (Ključ svetoga pisma), Basel 1580.-1581.). Rariteti danas čine dio Zbirke starih i rijetkih knjiga i rukopisa.


1.2. Biblioteca Civica ili Biblioteca Comunale (Gradska, odnosno Općinska knjižnica)

Ovu knjižnicu je osnovala je pulska općina 1. siječnja 1903. godine. Bila je smještena u blizini Slavoluka Sergijevaca, u jednoj dvorani u prizemlju Gradskog muzeja (otvorenog iste godine) smještenog u trokatnoj palači u ulici Clivo S. Stefano br. 3 (danas Uspon sv. Stjepana).

Prvi knjižničar bio je G. E. Pons, a g. 1929. –neposredno prije uključivanja u Pokrajinsku knjižnicu Istre (Biblioteca Provinciale dell`Istria) u Puli - njezin je ravnatelj bio S. Mitis. U njoj je bio zaposlen samo jedan knjižničar. Godine 1905. imala je 6011 članova.

Godine 1929., u vrijeme kada je uključena u Pokrajinsku knjižnicu Istre (Biblioteca Provinciale dell`Istria) u Puli, nakon što su izlučeni duplikati njezin se fond sastojao od 6.997 naslova knjiga i periodike u 10.233 sveska.

U početku knjižnica je sadržavala pretežito beletristiku. No, budući da je od osnutka bila sjedinjena s Gradskim muzejom, u njoj su kontinuirano nabavljana i djela iz povijesti i arheologije. Imajući u vidu lokalnu sredinu, prije svega postojanje Arsenala i brodogradilišta, godine 1902. nabavljene su i najnovija djela s područja tehnologije.

Nakon Prvog svjetskog rata knjižnica je – osim povremenih prekida - bila gotovo cijelo vrijeme zatvorena, a 1930. uključena je u Pokrajinska knjižnica Istre (Biblioteca Provinciale dell`Istria). Glavnina njezinog fonda (oko 6.000 naslova) danas je sačuvana u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Najveći dio sačuvanog fonda je beletristika – oko 2.000 naslova (oko 30% fonda): oko 1000 djela talijanske književnosti, 340 francuske, oko 200 njemačke, 233 klasične grčke i rimske, 136 engleske književnosti i samo dva djela iz hrvatske književnosti (to su knjige preuzete iz bivše knjižnice pulskog Mornaričkog kasina). Pored toga sačuvana su znanstvena djela i popularno pisana stručna djela, rječnici (oko 100 naslova) te enciklopedije i leksikoni (11 naslova u 134 sveska).

Među sačuvanim raritetima iz ove zbirke ističemo Bellinovo djelo Description du golfe de Venise (/Opis Venecijanskog zaljeva/; Paris 1771.), s opisom i crtežima pulske luke i drugih luka na Jadranu. Izdvajamo i 9 svezaka sabranih djela Kopranina G. R. Carlia iz 1784. i 4 sveska njegovog djela Antichità italiche (/Talijanske starine/; Milano 1791.). Vrijedne ilustracije pulskih antičkih spomenika sadrže i djelo engleskog arhitekta T. Allasona Picturesque Views of the Antiquities of Pola in Istria (London 1819.) i knjiga barbanskog kanonika P. Stankovicha Del anfiteatro di Pola (Venecija 1822.). Oko 100 sačuvanih knjiga tiskano je na području današnje Hrvatske, pretežito u Dalmaciji.

Tridesetak knjiga objavljeno je u 16. i 17. stoljeću, a najstarija sačuvana knjiga je talijanski prijevod Ciceronova djela (Opere di Marco Tullio Cicerone) objavljen u Veneciji 1539. godine. Iz 16. stoljeća izdvajamo još dvije knjige: F. Sansovino: Historia universale dell'origine et imperio de Turchi (Venezia 1568.) i Cassiodorova djela (Cassiodori opera; Paris 1588.). Rijetke knjige danas čine dio Zbirke starih i rijetkih knjiga i rukopisa.

1.3. Knjižnica znanstvenog društva Società istriana di archeologia e storia patria (Istarsko društvo za arheologiju i domovinsku povijest), osnovana g. 1884. u Poreču, uglavnom je sadržavala povijesna djela. Pri uključenju u pulsku knjižnicu Biblioteca Provinciale dell`Istria (1 imala je 3.277 svezaka, pretežito znanstvenih časopisa koji su pristizali razmjenom za časopis ovog društva.

1.4. Dio fonda nekadašnje knjižnice austrougarskog časničkog Mornaričkog kasina (Marine- Kasino-Bibliothek) (4.269 svezaka knjiga) uključen je 1930-ih godina u fond knjižnice Biblioteca Provinciale. Mornarički kasino osnovan je u Puli 1870. godine; djelovao je kao zatvoreni klub, namijenjen isključivo časnicima i građanskim osobama zaposlenim u austrougarskoj Mornarici (K. u. k. Marine). Knjižnica je uglavnom sadržavala beletristiku, pretežito na njemačkom jeziku, a dijelom i na drugim jezicima - francuskom, engleskom, talijanskom, a manjim dijelom i na mađarskom, češkom, poljskom i hrvatskom jeziku. Do propasti Austro-Ugarske Monarhije 1918. g. imala je oko 25.000 svezaka knjiga Danas je u Sveučilišnoj knjižnici u Puli - u sklopu Pokrajinske knjižnice Istre - sačuvano oko 3.000 svezaka knjiga iz ove knjižnice.


dr. sc. Bruno Dobrić


Literatura:

Dobrić, Bruno, ''Biblioteca Provinciale dell`Istria'' u Puli, u: Vijesti Društva bibliotekara Istre. Pula: Društvo bibliotekara Istre, 1989., br. 9, str. 1-12.

isti, Kultura čitanja i nacionalni pokreti: čitalačka društva i knjižnice u Puli u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, Pula : C.A.S.H., 2003.

isti, Vodič Sveučilišne knjižnice u Puli. Pula: Društvo bibliotekara Istre, 2007.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli