METELwin DIGITAL LIBRARY  : : POČETNA  : : ULAZ ZA KORISNIKE       ¤ POVRATAK      © Point d.o.o. Varaždin 

Ulaz za korisnike (e-mail, lozinka)Za pregled pročitanih knjiga, knjiga koje čitate, rezervacije i produljenja te ostale usluge
morate se prijaviti u sustav METELwin na pravilan način.
U knjižnici treba provjeriti da li je upisana e-mail adresa kojom ćete pristupiti sustavu.
Lozinku zatražite u knjižnici!


Prijava korisnika


U polje e-mail upisuje se puna e-mail adresa koja mora biti identična onoj u knjižnici.
U polje lozinka upisuje se lozinka koju ste dobili u knjižnici.

Kod prve prijave možete promijeniti lozinku.
Prvo se upiše lozinka koju ste dobili, a zatim nova lozinka.

Ulaz za članove