Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Darko Tipurię

Darko Tipurię
Rođen: 08.03.1966. Wikipedia
(Sarajevo, BIH)
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Ekonomist, profesor
Jezik:hrvatski
Izvor:Ekonomski fakultet Zagreb

Darko Tipurię rošen je 8.3.1966. godine u Sarajevu.
Diplomirao je Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1989. godine.
Dobitnik je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu kao jedan od najboljih studenata generacije na Sveučilištu.
Magistrirao je na poslijediplomskom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine, obranivši magistarski rad ½Fenomen marketinga i marketinška znanost½.
1993. godine obranio je doktorsku disertaciju ½Interorganizacijski odnosi u kanalima marketinga½ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom 1991. godine bio je na specijalističkom usavršavanju iz područja organizacijskog ponašanja u Beču (Wirtschaftuniversität i University of Kentucky).

Od veljače 1993. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za organizaciju i menadžment, prvo u zvanju asistenta, a od 1994. u zvanju višega asistenta.
Sredinom 1997. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2001. godine u zvanje izvanrednog profesora i 2004. godine u zvanje redovitog profesora.

Gostujuęi je profesor na splitskom i sarajevskom Ekonomskom fakultetu, Sveučilištima u Puli i Dubrovniku te Visiting Fellow na Leeds Metropolitan University.

Nositelj je kolegija „Poslovno odlučivanje”, „Strateški menadžment”, „Mešunarodni menadžment”, „Poslovna strategija” i „Korporativno upravljanje” na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja menadžmenta u zemlji i inozemstvu. Znanstveni i stručni interes posljednjih godina usmjeren mu je na istraživanje konkurentske sposobnosti i strategija hrvatskih poduzeęa te na radničko dioničarstvo, privatizaciju i korporativno upravljanje.

Dobio je četiri nagrade «Mijo Mirkovię» za knjige ”Strateški savezi: suradnjom poduzeęa do konkurentske prednosti” 2002. godine, „ESOP i hrvatsko poduzeęe” 2004. Godine, „Nadzorni odbor i korporativno upravljanje” 2006 godine i „Korporativno upravljanje” 2008. godine.

Bio je gost-urednik dvaju posebnih izdanja britanskog časopisa International Journal of Management Cases na teme „Privatization and Employee Ownership in Croatia” (2006. godine) i “Towards Development of Modern Corporate Governance in Croatia” (2008. godine).
Urednik je (editor-in-chief) časopisa International Journal of Transitions and Innovation Systems.

Sudjelovao je kao suradnik i istraživač u veęem broju znanstvenih projekata.
Izmešu ostalih, sudjelovao je kao suradnik na znanstvenom projektu Ekonomskog instituta br. 1119 (Konkurentnost hrvatskog gospodarstva), znanstvenom projektu Ekonomskog fakulteta i Hrvatske Gospodarske Komore pod nazivom ½Upravljanje efikasnošęu hrvatskih poduzeęa u uvjetima tržišnog restrukturiranja½.
Sudjelovao je kao istraživač u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti pod nazivom “Komparativno istraživanje funkcioniranja managementa”.

Od 2002. godine do 2006. bio je voditelj i glavni istraživač projekta “Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeęa“, a od 2006. voditelj je programa „Konkurentnost hrvatskih poduzeęa” te voditelj i glavni istraživač projekta „Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeęa” Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Voditelj je hrvatskog dijela projekta EMIS-European Manufacturing Innovation Survey, (projekt koordinator: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research).
Osim spomenutih, sudjelovao je ili sudjeluje u zavidnom broju drugih znanstvenih i stručnih projekata u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovao je u radu veęeg broja domaęih i mešunarodnih znanstvenih skupova, savjetovanja i simpozija.
Član je programskih odbora, recenzentskih i uredničkih odbora više mešunarodnih znanstvenih konferencija.

Voditelj je mešunarodnog poslijediplomskog specijalističkog studija “Poslovno upravljanje (MBA)” i član odbora poslijediplomskog studija “MBA in Construction” Sveučilišta u Zagrebu.
Voditelj je poslijediplomskog specijalističkog studija „Strategija i korporativno upravljanje”.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.