Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Kruno Quien

Kruno Quien
Rođen: 05.03.1917. Wikipedia
(Zadar, HRV)
Umro: 24.02.1990.
Opis:Knjievnik
Jezik:hrv
Izvor:http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=51293

Quien [kvijen], Kruno, hrvatski knjievnik i scenarist (Zadar, 5.III. 1917 Split, 24.
II. 1990).
Diplomirao jugoslavistiku i talijanistiku 1946. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Radio je kao profesor u Splitu i Zagrebu do 1958., a potom kao filmski dramaturg (Zora film, Zagreb film) i scenarist, npr. filmova E.
Galia, V.
Mimice i B. iia; bio je iznimno zapaen kao autor popratnih tekstova za dokumentarne filmove (npr. B.
Marjanovia), za to je bio nagraivan na festivalu u Beogradu.
Iako je pisao i prozu (Mare Karantanova, 1993), knjievno je ime stekao pjesnikim opusom.
Prvom zbirkom Rime (1943) predstavio se kao vjet versifikator, obnavljajui naslijee Matoeva i grianskog artizma.
Na formalnom je planu favorizirao sonet, a imaginarij mu je potpuno u znaku esteticistikoga pasatizma, s vidljivim otklonom od drutvenog angamana karakteristina za meuratno hrvatsko pjesnitvo.
Sa zbirkom Kameni grad (1956) mijenja svoj poetski rukopis te se priklanja slobodnomu stihu i mediteranskoj tematici.
Posmrtno objavljenu knjigu Stihovi na starinsku (1992) obiljeavaju, unato djelominomu povratku tradicionalnoj formi, jezina zaigranost i nagli asocijativni skokovi, pa se Quien svojim zrelim opusom pribliio poetici nadrealizma i semantikoga konkretizma.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.