Roko ivkovi

Roko ivkovi
Rođen: 04.06.1919.
(Drni, HRV)
Umro: 21.10.2003.
Mjesto djelovanja:Varadin, ibenik, Pakrac, Zagreb
Opis:Internist gastroenterolog
Jezik:hrv
Izvor:www.magicus.info

Roko ivkovi rodio se u dalmatinskom gradu Drniu 4. lipnja 1919. god.
Tu je zavrio osnovnu kolu, gimnaziju u ibeniku, a Medicinski fakultet u Zagrebu 1943. god., gdje je i stekao specijalizaciju iz interne medicine 1952. god., a doktorat znanosti 1966. god.

Zvanje primarijusa stjee 1966., a godine 1975. priznaje mu se status subspecijaliste iz podruja probavnih bolesti.
Radio je kao mladi lijenik u bolnici ibenik, a osnovao i vodio interne odjele bolnica u Pakracu i Varadinu, a od 1972. godine u Zagrebu.

Godirie 1973. izabran je za profesora Interne medicine na Vioj medicinskoj koli, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1979. god. za profesora Medicinskog fakulteta u Ljubljani, a 1986. god. za znanstvenog savjetnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Kao lijenik predaje desetak godina predmet Dijetetika na Prehrambeno-biotehnolokom fakultetu u Zagrebu i na prvom poslijediplomskom studiju tog fakulteta.
Bio je voditelj niza magistarskih i doktorskih disertacija na Medicinskom i Prehrambeno-biotehnolokom fakultetu u Zagrebu.
Uz suradnju Asima Kurjaka osniva i vodi kolegij Kliniki ultrazvuk u gastroenterologiji i hepatologiji u bolnici Sveti Duh 1981 . god., a od 1983. god. i poslijediplomski studij iz tog kolegija za domae (na hrvatskom) i inozemne lijenike (na engleskom).

Boravio je kod priznatih svjetskih gastroenterologa u Londonu (prof.Sheila Sherlock) i u Pragu (prof.Maratka).
Kao lan dravne znanstveno-strune delegacije 1978. god. boravi i dri predavanja lijenicima u Pekingu i Pyong Yangu.
Gostujui profesor je u Luandi (Angola) 1981 . god., a 1984. god. u Sabrathi (Libija).
Kao pozvani predava dri predavanja u Madarskoj, Saveznoj Republici Njemakoj, Italiji, Turskoj i Norvekoj.

Dosad je objavio (zajedno s ponovljenim izdanjima) preko 50 prirunika, udbenika i knjiga iz podruja interne medicine (udbenik Interna medicina za srednje medicinske kole, 13 izdanja), te iz podruja gastroenterologije i hepatologije, ultrazvuka, prehrane i dijetetike.
Prvu Dijetoterapiju objavljuje 1982. god., a 1993. god. oficijelni udbenik Praktina gastroenterologija te 1994. god. udbenik Dijetoterapija za studente, knjige o kavi 1990. i 1998. god., a 1997. god. Prirodno lijeenje probavnih organa ljekovitim biljem i dijetom.
Godine 2002. objavio je knjigu Dijetetika.
U zemlji i inozemstvu objavio je vie od 400 strunih i znanstvenih radova.

Bio je lan HLZ (Hrvatski lijeniki zbor) i Akademije medicinskih znanosti Hrvatkse (AMZH), lan urednitva naih i inozemnih asopisa.

Bio je vanjski suradnik Prehrambeno-biotehnolokog fakulteta u Zagrebu za dodiplomski i poslijediplomski studij, savjetnik Hrvatskog gastroenterolokog drutva, lan Upravnog odbora Hrvatskog drutva za razvoj prehrane, lan Odbora za prehranu HAMZ, predsjednik Odbora za dijetetiku AMZH gdje je organizirao 4 strunoznanstvena sastanka o prehrani i dijetetici.
Bio je i predsjednik Senata AMZH.

Nositelj je brojnih nagrada i priznanja, meu ostalim nagrade Osmi maj grada Varadina (1968.); nagrade Pavao ulumovi za znanstveni rad (1971 .), Ordena rada sa zlatnim vijencem (1972.), Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima (1978.), Ordena rada s crvenom zastavom (1987.), nagrade Personality of the Year ABS-a (1996.), i nagrade Fran Tuan za popularizaciju medicinske znanosti (1993.).
Konano je 1999. god. dobio priznanje Prehrambeno-biotehnolokog fakulteta za izvanredan doprinos razvoju i unapreenju nastave.
Poasni je lan Hrvatskog lijenikog zbora, laureat i poasni lan AMZH.

Bio je vanjski suradnik asopisa PRIRODA, a odlaskom u mirovinu ponovno je intenzivirao svoju suradnju.
U protekle dvije godine objavili smo pet tekstova.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.