Kreimir Nemec

Kreimir Nemec
Rođen: 29.05.1953.
(upanja, HRV)
Opis:Knjievni povjeniar i esejist, profesor
Jezik:hrv
Izvor:Wikipedia

Kreimir Nemec (upanja, 29. svibnja 1953.), hrvatski knjievni znanstvenik i redoviti sveuilini profesor.

Osnovnu kolu i gimnaziju zavrio je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1977. godine (grupe: Jugoslavenski jezici i knjievnosti i Komparativna knjievnost). Magistarsku radnju obranio 1981., a doktorsku disertaciju (Integracija i organizacija diskurzivnog u suvremenoj pripovjednoj prozi) 1985. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. u zvanju asistenta, zatim docenta (1986.), izvanrednog profesora (1991.) i redovitog profesora (1996.) Godine 2001. izabran je za redovitog profesora u trajnom zvanju. Predstojnik je Katedre za noviju hrvatsku knjievnost. Od 1986. do 1988. bio je predava hrvatskog jezika i knjievnosti na Sveuilitu Ruhr u Bochumu. Godine 1992. koristio je stipendiju vlade Republike Austrije u Beu. Kao gost predavao na Sveuilitu Humboldt u Berlinu (1999.) i na Sveuilitu u Klagenfurtu (2004.-2005.)

Kreimir Nemec je redoviti lan HAZU od 2008. godine.
Predavao je po pozivu te sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Ljubljana, Graz, Be, Krakov, Budimpeta, Peuh, Skoplje, Berlin, Gttingen, Hamburg, Pariz, Helsinki).
lan je Drutva hrvatskih knjievnika, PEN-a, Hrvatskoga filolokog drutva te urednikog odbora edicije Stoljea hrvatske knjievnosti. Ureivao je asopise Most, Encyclopaedia moderna te knjievnoteorijsku biblioteku L Zavoda za znanost o knjievnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Sada je glavni urednik Akademijina asopisa Forum i lan urednitva asopisa Fluminensia.

Nemec je priredio za tisak brojna djela hrvatskih pisaca (Kozarac, enoa, Kovai, Andri, Krlea, Zagorka, Desnica, Novak).
Objavio je vie od sto pedeset znanstvenih radova u domaim i stranim knjievnim asopisima.

Urednikom je asopisa Foruma, knjievnog mjesenika Razreda za knjievnost HAZU (stanje od prosinca 2011. godine).

Za svoj rad nagraen je sljedeim nagradama:
Godinja dravna nagrada za znanost (1999.)
Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.)
Nagrada Josip i Ivan Kozarac (2003.)
Nagrada Brandenburke akademije znanosti u Berlinu (2004.)
Herderova nagrada za knjievnost u Beu (2005.)

Objavljene knjige
Pripovijedanje i refleksija, Osijek, 1988.
Vladan Desnica, Zagreb, 1988.
Med literarno teorijo in zgodovino, Ljubljana,1990.
Der kroatische Roman der achtziger Jahre, Zagreb, 1990.
Veernji akt Pavla Pavliia i Mor ure Sudete, Zagreb, 1994.
Povijest hrvatskog romana od poetaka do kraja 19. stoljea, Zagreb, 1994.
Tragom tradicije, Zagreb, 1995.
itanka iz hrvatske knjievnosti XX. stoljea (s M. icelom i J. Skokom), Zagreb, 1995.
Antologija hrvatske novele, Zagreb, 1997.
Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998.
Mogunosti tumaenja, Zagreb, 2000.
Leksikon hrvatskih pisaca (ur.), Zagreb, 2000.
Hrvatski pripovjedai (ur.), Zagreb, 2001.
Povijest hrvatskog romana do 1945. do 2000. godine, Zagreb, 2003.
Putovi pored znakova. Portreti, poetike, identiteti, Zagreb, 2006.
itanje grada. Urbano iskustvo u hrvatskoj knjievnosti, Zagreb, 2010.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.