Banner
Point d.o.o.

Andrija Kačić Miošić

Andrija Kačić Miošić
Rođen: 17.04.1704. Wikipedia
(Brist, HRV)
Umro: 14.12.1760.
Opis:Hrvatski književnik
Izvor:Zaslužni hrvati 925. - 1925.

Andrija Kačić Miošić (Brist kraj Makarske, 17. travnja 1704. - Zaostrog, 12. prosinca 1760.), bio je hrvatski pučki pjesnik i fratar, vezan životom uz franjevački samostan u Zaostrogu.
Njegova knjiga Razgovor ugodni naroda slovinskoga, iz 1756. godine, jedno je od najvrjednijih djela hrvatske književnosti 18. stoljeća i jedna od najčitanijih i najizdavanijih knjiga hrvatske dopreporodne književnosti uopće.
Andrija Kačić Miošić rodio se u Bristu kraj Makarske 1704. godine. Na krštenju je, 17. travnja 1704. godine, dobio ime Antun, a Andrija mu je najvjerojatnije bilo redovničko ime.
Ujak mu fra Luka Tomašević, dade ga na nauke u samostan u Zaostrogu.
Položio zavjete g. 1721., u Budimi učio filozofiju i teologiju, a 1728. bio je zaređen.
Vrati se u Zaostrog, predavao filozofiju i napisao logiku pod naslovom »Elementa peripathetica juxta mentem isubtilissimi doctoris Joannis Duks Scoti« (Mleci 1752.).
Od g. 1737. do 1748. bio je profesor teologije u Šibeniku, a od g. 1748. do 1750. gvardijan samostana sv. Martina na Braču.
G. 1750. apostol, poslanik, a to je u njegovu životu najznamenitije, jer je sada morao obaći sve bosanske samostane.
Tako je skitajući se od Skadra do Zadra, od Mostara do Kotora upoznao narodni jezik i zavolio duh narodne pjesme, koju je bilježio i proučavao u svim krajevima, kamo je dolazio poslom.
Pod starost povuče se u Zaostrog, gdje je napisao: Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1756.) i Korabljlcu (1760.).
Umro je u Zaostrogu 14. XII. 1760. a pokopan je u tamošnjoj franjevačkoj crkvi.
Kačić je pučki pjevač, narodni prosvjetitelj.
Pisao je za siromake težake i čobane.
U Razgovoru ugodnom (u Dalmaciji nazvanom Pismarica) pođaje narodu povijest juž. Slavena, većinom u nar. stilu, a nešto i prozom.
U Korabljici pako sabrao je od svake vrsti stvari i dogođaje davši nam tako neku vrst kronike od početka svijeta pak sve do svoga doba.
U drugom dijelu toga djela najviše prikazuje dogođaje na slav. jugu.
Kačićev Razgovor postao najjiopularnijim djelom u našem narodu (30 izd.).
Kačić se smatra učiteljem našim ilir. pjesnicima.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.