Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Xenophon

Xenophon
Rođenje: 430 Wikipedia
Smrt: 354

Grki pisac povijesnih i filozofskih djela

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.