Stjepan Horvati

Stjepan Horvati
Rođen: 04.10.1899.
(Varadinbreg, HRV)
Umro: 29.05.1975.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Hrvatski botaniar, osniva Instituta za botaniku Sveu. u Zagrebu, istraiva flore i vegetacije
Jezik:hrv
Izvor:Digitalni akademski repozitorij, Priroda 1969, br.10.str.297

Stjepan Horvati, hrv. botaniar (Varadin-Breg, 4. X. 1899. Zagreb, 29. V. 1975.).
Studirao prirodopis i zemljopis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (191823).
Od 1926. bio je asistent u Botanikom zavodu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirao 1927. Bio je

izvanredni prof. botanike na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (193841) i redoviti prof. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (194147). Od 1947. do umirovljenja 1970. redoviti prof. u Botanikom zavodu Prirodoslovno-matematikoga fakulteta u Zagrebu.
Glavno je i najplodnije podruje njegova znanstv. rada istraivanje vegetacije, a najvie je istraivao vegetaciju naega primorskoga kra.
Istraivao je i taksonomske odnose nekih polimorfnih biljnih svojta, osobito roda ivanica (Leucanthemum), te opisao nekoliko novih svojta.
Floristiki je istraio sveukupnu vaskularnu floru otoka Plavnika i Paga.
Bio je direktor Instituta za botaniku Sveuilita u Zagrebu (196073), gl. urednik asopisa Acta Botanica Croatica (195768), urednik za botaniku u Enciklopediji Leksikografskog zavoda.
lan JAZU (od 1966).
Objavio je 60-ak znanstv. radova, nekoliko udbenika i prirunika te mnoge popularnoznanstvene i strune lanke.
Napisao je Ilustrirani bilinar (1954), prirunik za odreivanje porodica i rodova viega bilja.
Dobitnik nagrade Ruer Bokovi (1964) i Nagrade za ivotno djelo (1973).

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.