Banner
Point d.o.o.

Jean le Rond Dalembert

Jean le Rond Dalembert
Rođen: 16.11.1717.
(Paris, FRA)
Umro: 29.10.1783.
Opis:francuski filozof, fiziar i matematiar
Jezik:fra
Izvor:Wikipedia

Jean le Rond dAlembert (Pariz, 16. studenog 1717. Pariz, 29. listopada 1783.) francuski je filozof, fiziar i matematiar.
kolovao se kod jansenista, a s 23 god. izabran je za lana Acadmie Franaise zbog rijetkih matematikih sposobnosti.
Bavio se egzaktnim znanostima, filozofijom, moralom, povijeu i politikom.
Bio je s Diderotom glavni suradnik na Enciklopediji za koju je napisao i poznati predgovor (Discours prliminaire de l Encyclopdie, 1751.)
Svoju filozofiju zasniva na iskustvu i znanosti, dok metafiziku odbacuje.

Otkrio je DAlembertov princip u dinamici, te postavio i rijeio diferencijalnu jednadbu za titranje ica.

Glavna djela: Rasprava o dinamici (1743.), Rasprava o osnovama filozofije (1759.).

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.