Banner
Point d.o.o.

Marko Sapunar

Marko Sapunar
Rođen: 29.11.1937.
(Loie, Bra, HRV)
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Novinar
Jezik:hrv
Izvor:Wiksource

Roen je 1937. godine u Loiu na otoku Brau.
Zavrio je Ekonomski fakultet u Zagrebu.
Magistrirao je iz podruja informacijskih znanosti 1988., a 1993. doktorirao iz teorije novinarstva.
Novinarstvom se bavi od 1963.
Bio je urednik Studentskog lista, te odgovorni urednik na HRT od 1964. do 1992.
Od 1986. godine je predava pri studiju novinarstva na Fakultetu politikih znanosti gdje i danas radi kao docent.
Utemeljitelj je kolegija Uvod u novinarstvo i Novi mediji, a uz te predmete predaje i Povijest novinarstva.
Na Hrvatskom vojnom uilitu Petar Zrinski u Zagrebu utemeljitelj je kolegija Vojno komuniciranje pri Zapovjednoj koli.
Predava je teorije komunikacija novinarstva na mnogim poslijediplomskim studijima, te gost predava na vie europskih studija novinarstva.
lan je Vijea za telekomunikacije Sabora RH, struni suradnik HRT, te jedan od osnivaa Hrvatskog komunikacijskog drutva.

Djela:
- Novinarstvo (teorija i praksa, suautor), MGC, Zagreb 1992.;
- Radio difuzni sustavi, Alinea, Zagreb 1993.;
- Radio, juer, danas, sutra, HAZU, Zagreb 1994.;
- Vojno komuniciranje, ZSHV, suautor, 11995., 21997.;
- Osnove znanosti o novinarstvu (sveu. udbenik), Epoha, Zagreb 11995., 21996.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.