Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Lu Xun

Lu Xun
Lu Sjin, pravo ime: Zhou Shuren
Rođen: 25.09.1881. Wikipedia
(Zhejiang, CN)
Umro: 19.10.1936.
Opis:Kineski pisac
Jezik:kineski
Izvor:Wikipedia

Lu Sjin, kineski: pinyin Lu3 Xun4 (25. septembar, 1881. 19. oktobar, 1936.)

Pseudonim kineskog pisca Dou u-ena (kineski: pinyin Zhou1 Shu4ren2).
On se smatra jednim od najznaajnijih kineskih pisaca 20. vijeka i osnivaem savremene kineske knjievnosti na govornom, narodnom jeziku (kineski: baj-hua bai2hua4).
Njegova socijalna misao i kritika tradicionalnog drutva ostavila je dubok trag u Kini XX vijeka, naroito na Pokret 4. maja, a preko njega na kineske komuniste prije stvaranja Narodne republike Kine.
Lu Sjin je bio i poznat prevodilac, koji je kineskoj javnosti prvi predstavio savremenu svjetsku knjivenost.

Roen je u ao-sjingu (kineski: Shao4xing1), u dananjoj provinciji D-ijang (kineski: Zhe4jiang1).
Njegova je porodica pripadala vioj klasi ali je bila osiromaena.
Duga bolest i smrt njegovog oca podstakli su Lu Sjina da studira zapadnu medicinu, jer je smatrao da kineska tradicionalna medicina nije uvijek uspjena u lijeenju bolesti i da se njome esto bave arlatani.
Otiao je u Japan na Vii medicinski institut Tohoku u Sendaiju.
Po povratku u Kinu, 1909. godine, postao je predava na Pekinkom univerzitetu i poeo je pisati.
Prema sopstvenim rijeima, spisateljsku karijeru je zapoeo osjetivi da je vanije da izlijei due svojih sunarodnika nego njihova tijela.

Maja 1918. godine, prvi put je upotrijebio svoj pseudonim i objavio prvu znaajnu pripovjetku na govornom kineskom jeziku Dnevnik jednog ludaka (kineski: Kuang2ren2 ri4ji4), koja je postala jedno od njegovih najznaajnijih i najpoznatijih djela.
U ovoj pripovjetci on je prvi put iskazao i svoju kritiku tradicionalnog kineskog drutva, i ona je jedno od glavnih djela na kojima poivaju temelji kineskog Pokreta 4. maja.
Njegova druga najpoznatija pripovjetka, Istinita pria o A Q objavljena je dvadesetih godina XX vijeka.

Do svoje smrti 1936. godine objavio je dvadeset dvije pripovetke u dvije zbirke (Poziv na oruje i Stare prie prepriane), poemu u prozi Divlja trava, kao i mnogobrojne eseje i prevode posebno je cijenio Gogolja, i prvi je preveo Mrtve due na kineski.
Njegova djela sabrana su u preko dvadeset tomova.

Lu Sjin je takoer bio urednik nekoliko ljeviarskih asopisa, od kojih je najznaajniji bio Nova omladina (kineski: Xin1 Qing1nian2). Takoer, bio je jedan od prvih pristalica esperanto pokreta u Kini.

Iako je bio simpatizer kineskog komunistikog pokreta, nikada nije pristupio Komunistiku partiju Kine.
Zbog njegove naklonosti komunistima, njegova su djela bila zabranjena na Tajvanu do kraja osamdesetih godina.

Njegova djela su i danas veoma znaajna i popularna, posebno meu omladinom, a javljaju se i u japanskim srednjokolskim udbenicima.

U Kini postoji knjievna nagrada Lu Xun nagrada, nazvana njegovim imenom.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.