Banner
Point d.o.o.

Janko Drašković

Janko Drašković
Rođen: 20.01.1770.
(Zagreb, HRV)
Umro: 14.01.1856.
Opis:Grof, potomak staroga hrvatskog velikaškog roda
Izvor:Ivo Frangeš: Povijest hrvatske književnosti: Zagreb: 1987

DRAŠKOVIĆ, JANKO (20. 10. 1770, Zagreb-14. 1. 1856, Radgona), grof, potomak staroga hrvatskog velikaškog roda.
Gimnaziju svršio u Zagrebu, na filozofijskom i pravnom obrazovanju u Beču.
Za mlade dobi u vojnoj službi, sudjelovao u ratu protiv Turaka i protunapoleonskim vojnama.
Živio u Parizu, stekao europski obrazovni horizont; znalac mnogih jezika.
Zastupnik virilist u Hrvatskom te Ugarskom saboru, gdje je branio hrvatske interese.
Racionalist, prosvjetitelj, u središnjem razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda opće priznat voda; neprijeporne su mu zasluge u osnivanju temeljnih nacionalnih institucija: Ilirske čitaonice, Matice ilirske.
Umro u dubokoj starosti, nemoćan, ozlovoljen apsolutizmom.

Za razvoj preporoda - u nizu sa spisima Vrhovca, Mihanovića, Derkosa - odlučujućom je bila D., štokavskim hrvatskim pisana Disertacija (1832) u kojoj ističe temeljnu ulogu narodnog jezika za uspješno ostvarenje političkog nacionalnoga programa.
U buđenju nacionalne svijesti osobito je poticajan bio i apel tzv. gospojinskom sloju Ein Wort an Iliriens hochherzige Tochter (1838).

DJELA: ? Disertacija Hiti razgovor, darovan gospodi poklisarom zakonskim i budućim zakonotvorcem kraljevinah naših ~ za buduću dietu ungarsku odaslanem, držan po jednom starom domorodcu kraljevinah ovih, Karlovac, 1832; - Prijevod na njemačkom: Erinnerungen an die zum ung. Reichstag bestimmten Deputirten..., Leipzig, 1834; - Mladeži ilirskoj, Zagreb, 1836; - Ein Wort an Iliriens hochherzige Tochter über die altere Geschichte und neueste literarische Regeneration ihres Vaterlandes, Zagreb, 1838; Disertacija iliti razgovor, Poskočnica, PSHK. knj. 28, Zagreb, 1965.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.