Marinko panovi

Marinko panovi
Rođen: 31.05.1955.
(Samobor, HRV)
Umro: 08.07.2011.
Mjesto djelovanja:Samobor
Opis:Haiku pjesnik
Jezik:hrvatski
Izvor:Magicus.info

Roen 1955. u Samoboru, preminuo 8.srpnja, 2011., takoer u Samoboru.

Knjievnim stvaralatvom kontinuirano se bavio od 1975. u okvirima knjievne grupe Katarza. Objavljivao je poeziju i haiku, bavio se ureivanjem i prevoenjem. Objavio je ukupno est knjiga: dvije zbirke poezije i etiri dvojezine zbirke haikua.

Bio je meu osnivaima je Hrvatskoga haiku drutva/Croatian Haiku Society, Samobor. Uredio je dvojezine biblioteku Hrvatski haiku pjesnici/Croatian Haiku Poets u kojoj je do sada tiskana 31 knjiga. U koautorstvu s Marijanom ekoljem uredio je 2003. godine i dvojezinu antologiju hrvatske haiku-poezije Otvoren put/Free Road na hrvatskom i engleskom jeziku. Preveo je i uredio nekoliko desetaka zbirki, asopisa i antologija haiku-pjesama, napisao nebrojene recenzije te osvojio mnoge nagrade na domaim i meunarodnim natjeajima za haiku. Jedan od najzastupljenijih hrvatskih hajiina u svijetu, objavljivao je u brojnim renomiranim asopisima za haiku poput South-West, Daily Yomiuri, Mainichi Daily News, Feasta, Woodpecker ... Objavio je etiri dvojezine zbirke haikua: Duga/The Rainbow i Planinski vjetar/Mountain Wind u ediciji Macuo Bao* bibliofilska izdanja te Poljubac svjetlosti/Kiss of Light, 1995 i Brbljanje o neizrecivom/Gassing About the Unspeakable, 1998. Godine 2007. nagraen je prestinom nagradom na japanskom natjeaju 2007 Genkissu! Spirits Up! World Wide Hekinan Haiku Contest.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.