Ruica Mokos

Ruica Mokos
Rođenje: 30.05.1936.
(Zagreb, HRV)
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Haiku pjesnikinja
Jezik:hrvatski
Izvor:Magicus.info

Roena je 30. svibnja 1936. u Zagrebu gdje je diplomirala engleski jezik te ivjela i radila.
Po odlasku u mirovinu ivi u okolici Zagreba.
Haiku pie na hrvatskom jeziku, esto na kajkavskom dijalektu te na engleskom jeziku.

Objavila je zbirku poezije haiku na kajkavskom narjeju Tam isto pod strehom.

Objavljuje u asopisu Haiku i godinjim zbornicima tiskanim povodom susreta haiku-pjesnika u Samoboru, Ludbregu, krapinskome Danu Dubravka Ivanana i meunarodnim haiku-susretima u Klotar Ivaniu.
Za svoje haikue na engleskom jeziku primila je mnoge nagrade kao i za one na hrvatskome standardu te kajkavskome narjeju.
lanica je prosudbene komisije na meunarodnim haiku-susretima u Klotar Ivaniu.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.